meb özel öğretim öğretmen görevlendirme yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin atanmasına ilişkin

meb özel öğretim öğretmen görevlendirme yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin atanmasına ilişkin görüş

meb özel öğretim öğretmen görevlendirme yazısı

MEB yönetici atamada "aynı türdeki eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak" şartının ne anlama geldiğini açıklamıştır. Dolayısıyla Özel eğitim öğretmeni bir ortaokula veya liseye özel eğitim sınıflarında ders okutmak üzere öğretmen olarak atanabilmekte iken türü itibarıyla yönetici olarak görevlendirilmeleri mümkün olamamaktadır

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; "Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 28'inci maddesinin birinci fıkrasında; "okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilir.", aynı fıkranın (ğ) bendinde de; "ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde açılan sınıflarda dersler özel eğitim öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, ilkokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi ile diğer kademelerdeki din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmenleri tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmenleri ders işlenişine destek vermek üzere katılır." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.01.2022 tarih ve 40670430 sayılı sayılı görüş yazısında; "...özel eğitim öğretmenleri anılan eğitim kurumlarına, bu kurumlarda ihtiyaç duyulması halinde açılan özel eğitim sınıflarında ders okutmak üzere öğretmen olarak atanabilmekte olup ancak, türü itibarıyla yönetici olarak görevlendirilmeleri mümkün olamamaktadır." açıklamasında bulunmuştur.

YORUM EKLE