MEB Nöbet Süresi Görüş Yazısı

Öğretmenlerin Nöbet Sürelerine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yazısı

MEB Nöbet Süresi Görüş Yazısı

Öğretmenlerin Nöbet Sürelerine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yazısı

Türk Eğitim-Sen tarafından normal eğitim yapan okullarda “gün süresince” ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiği ve eğitim öğretimin bitimi sonrası öğretmenlerin 17:00’ye kadar okulda bekletilmesinin mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin olarak  bilgi verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur. Bakanlığın söz konusu sendikaya cevaben gönderdiği yazı aşağıda yer almaktadır.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 45512797/915.99/6565965                                                                                                                                       09.05.2017

Konu: Öğretmenlerin Nöbet Görevi

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi a) 26.7.2014 tarihli ve 29072 sayıl» Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği»

b) 29/04/2017 tarihli ve 5998951 sayılı yazınız.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "gün süresince" ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin açıklama talebini içeren ilgi (b) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilköğretim kurumlannda öğrencilerin teneffüslerde ve öğle aralarında kontrol ve güvenlikliğini sağlamak, olumsuz tutum ve davranışlarını olumlu davranış haline dönüştürmek amacıyla, yönetmeliklerde nöbetçi öğretmen uygulamasına yer verilmiştir. Nöbet görevi, eğitim ve öğretimi destekleyici, eğitim ve öğretim görevi ile birleşik, aynı zamanda teneffüslerde öğrencilerin koridorda, kantinde, bahçede ve benzeri alanlarda birbirlerine ve okul eşyalanna zarar vermelerini önleyen, yönetime ve öğrenci güvenliğine katkı sağlayan önemli bir hizmettir ve Öğretmenin asli görevleri arasındadır.

ligi (a) Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında “İlköğretim kurumlannda; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili Öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.” ile 8 inci fıkrasında “Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yukandaki hükümler bir bütün olarak düşünüldüğünde öğretmenlerin nöbet görevini ifa edecekleri sürenin belirlenmesinde 4 üncü fıkrada normal öğretim yapan okullarda “gün süresince” ifadesi yer almakta ise de bu ifade 8 inci fıkrada açıklanarak öğretmenlerin nöbet görevinin ders bitiminden 30 dakika sonra sona ereceği, aynca bu sürenin okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu karanyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabileceği belirtilmektedir. Öğretmenlerin nöbet görevinin ders bitiminden en fazla 30 dakika sonra sona ereceği değerlendirilmektedir.

İlgili sendikaya görüşümüzün tarafınızca iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Dr. Cem GENÇOĞLU

Genel Müdür

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 21:20
YORUM EKLE