MEB, DSS saymanına parça başı ücret ödenmesi ile ilgili görüş

MEB, DSS saymanına parça başı ücret ödenmesi ile ilgili görüş

MEB, DSS saymanına parça başı ücret ödenmesi ile ilgili görüş

MEB, DSS saymanına parça başı ücret ödenmesi ile ilgili görüş

MEB, DSS saymanına parça başı ücret ödenmesi ile ilgili görüş

MEB, DSS saymanına parça başı ücret ödenmesi ile ilgili görüş

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 12.12.2022 tarih ve 65658962  sayılı yazısında hangi hizmet sınıfındaki personelin, en fazla ne kadar parça başı ücret alacağı ile ilgili görüş yayımladı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-90349432-841.99-65658962                                        12.12.2022

Konu : Görüş Talebi

İZMİR VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretimi Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik.

c) 12.12.2022 tarihli ve E-65558556 sayılı yazınız.

İliniz Urla ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün ''Parça Başı Ücret'' dağıtımı konusunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin İlgi (c)'de kayıtlı yazısı ve eki Döner Sermaye İşletmesi Saymanı ......................................................'in dilekçesi incelenmiştir.

Parça başı ücret ile ilgili çalışma ve ücret esasları İlgi (b)'de kayıtlı Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Hangi hizmet sınıfındaki personelin, en fazla ne kadar parça başı ücret alacağı da açık bir şekilde ifade edilmiştir. İlgi (b)'de kayıtlı Yönetmelik'in 8'inci maddesinin beşinci fıkrasında;

"(5) Parça Başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılacak mal veya hizmet üretiminde çalışan;

a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından,

b) Teknik hizmetler sınıfındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir buçuk aylık tutarından,

c) Diğer hizmet sınıflarındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir aylık tutarından, fazla olamaz." hükmü yer almaktadır.

Sayman kadrosunda olanlar genel idare hizmetleri sınıfında yer aldıklarından, İlgi (b)'de kayıtlı Yönetmelik'te yer alan "Diğer hizmet sınıflarındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir aylık tutarından, fazla olamaz." hükmü doğrultusunda asgari ücretin bir aylık tutarından fazla parça başı ücret ödenemeyeceği tereddüte mahal bırakmayacak şekilde hüküm altına alınmıştır. Ön maliyette belirlenen genel yönetim giderleri kapsamında, kişilerin üretime katkıları oranında harcama yetkilisince (okul müdürünce) belirlenir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Levent ÖZİL

Bakan a.

Destek Hizmetleri Genel Müdürü

YORUM EKLE