MEB'den yiyecek yardımı hakkında görüş yazısı

MEB'den yiyecek yardımı hakkında görüş yazısı

MEB'den yiyecek yardımı hakkında görüş yazısı

MEB'den yiyecek yardımı hakkında görüş yazısı

MEB'den yiyecek yardımı hakkında görüş yazısı

MEB'den yiyecek yardımı hakkında görüş yazısı

MEB, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan personellerin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde devlet memurları yiyecek yardımından faydalanmalarının mümkün olacağı hakkında görüş yayımladı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-79523799-813.99-63928401                                                           21.11.2022

Konu : Yiyecek Yardımı Hakkında

N............ VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 11.11.2022 tarih ve E-17808756-813.01.05-63410745 sayılı yazınız.

İlinize bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımından yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin İlgi'de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212'nci maddesinde; ''Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.'' denilmektedir.

Diğer taraftan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesinde; "Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. .." hükmü, 4'üncü maddesinde; "... Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. ..." hükmü ile 5 inci maddesinde; "...Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır." hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan personellerin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde devlet memurları yiyecek yardımından faydalanmalarının mümkün olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Levent ÖZİL

Bakan a.

Genel Müdür 
 

Yiyecek yardımı ile ilgili başka bir yazı aşağıda yer almaktadır.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022, 15:36
YORUM EKLE