MEB'den yaz tatilinde açılacak kurslarda verilecek ek ders ücreti hakkında görüş

MEB'den yaz tatilinde açılacak kurslarda verilecek ek ders ücreti hakkında görüş

MEB'den yaz tatilinde açılacak kurslarda verilecek ek ders ücreti hakkında görüş

MEB'den yaz tatilinde açılacak kurslarda verilecek ek ders ücreti hakkında görüş

MEB'den yaz tatilinde açılacak kurslarda verilecek ek ders ücreti hakkında görüş

MEB'den yaz tatilinde açılacak kurslarda verilecek ek ders ücreti hakkında görüş 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezlerinde yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere verilecek ek ders ücreti hakkında görüş verdi.

TC.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı: E-26022156-45.03-53183014

Konu : Görüş Talebi

BURSA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, b) 30.06.2022 tarihli ve E-l7387293-841.99-53108500 sayılı yazınız.

Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezlerinde yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilecejjjıe ilişkin tereddüte düşüldüğü belirtilen İlgi (b) yazınız incelenmiştir. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı kuramlarda yaz tatilinde acılan kurslarda görev alan öğretmenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verileceğine ilişkin, İlgi (a) Karar'ın  8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasında; 

"b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

...............

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamındabelirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre yaz tatilinde Kurumlarımızda açılan kurslarda görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine haftada 44 saate kadar diğer öğretmenlere ise haftada 30 saate kadar ders görevi verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca yaz tatilinde kuramlarımızda açılan kurslarda görev alan öğretmenlerin ders görevleri aylık karşılığı ders görevinin doldurulup dolduralmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

YORUM EKLE