MEB'den ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili görüş yazısı

MEB'den ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili görüş yazısı

MEB'den ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili görüş yazısı

MEB'den ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili görüş yazısı

MEB'den ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımlandı.
 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-869-59601967 03.10.2022

Konu : Ek Ders Ücreti

KONYA VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 29.09.2022 tarihli ve E-75438100-45.99-59369681 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, filen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.'' hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler, fiilen okuttukları ders görevlerinin tamamı için ek ders ücretinden yararlandırılmaktadır. Bu bağlamda ek ders ücretleri de bir ay içinde fiilen okuttukları derslerin toplamı üzerinden takip eden ay içerisinde ödenmektedir. Dolayısıyla bu kapsamda görev yapanların ek ders ücretleri haftalık değil, aylık olarak belirlenmek durumundadır.

Bu itibarla, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmî görevi bulunmayanlara yukarıda belirtilen hükmün ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin; bir takvim ayında fiilen yerine getirdikleri toplam ders görevi saati sayısının 5’e bölünmesi suretiyle belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ
Bakan a.

Daire Başkanı

YORUM EKLE