MEB'den öğretmenlerin adaylık kaldırılmasına ilişkin genelge

MEB'den öğretmenlerin adaylık kaldırılmasına ilişkin genelge

MEB'den öğretmenlerin adaylık kaldırılmasına ilişkin genelge

MEB'den öğretmenlerin adaylık kaldırılmasına ilişkin genelge

MEB'den öğretmenlerin adaylık kaldırılmasına ilişkin genelge

MEB'den öğretmenlerin adaylık kaldırılmasına ilişkin genelge

Milli Eğitim Bakanlığı, aday öğretmen kadrolarında görev yapanların adaylıklarının nasıl kaldırılacağına dair genenelge yayımladı. Söz konusu Genelge'de adaylık işlemlerinin kaldırılması sürecinde;
 

1) 12.05.2022 tarihinden önce atanan ve hâlen aday öğretmen olarak görev yapanların adaylık sürecinin, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin geçici 1'inci maddesinde yer alan; “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapmakta olanların adaylıkları, 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulamagörevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları hâlinde kaldırılır.” hükmü doğrultusunda yürütüleceği,

2) 12.05.2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıkla ilgili iş ve işlemlerinin  Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütüleceği,

3) Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken ilgili mevzuatına göre öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerden Bakanlık öğretmen kadrolarına atanmış olanların, bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığını resmî kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları kaydıyla, aday öğretmen statüsünde sayılmayacağı,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanların, devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi veya uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar ile hâlen görev yapmakta olanlardan Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atananların adaylıkları, adaylık sürecine tabi tutulmadan göreve başlama tarihleri esas alınarak kaldırılacağı belirtilmiştir.

YORUM EKLE