MEB'den hafta sonu koordinatörlük görevi hakkında yazı

MEB'den hafta sonu koordinatörlük görevi hakkında yazı

MEB'den hafta sonu koordinatörlük görevi hakkında yazı

MEB'den hafta sonu koordinatörlük görevi hakkında yazı

MEB'den hafta sonu koordinatörlük görevi hakkında yazı

MEB'den hafta sonu koordinatörlük görevi hakkında yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 13.09.2022 tarih ve 57452099 sayılı görüş yazısında öğretmenlere hafta sonu koordinatörlük görevi verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20880154-45.01-57452099 13.09.2022

Konu : Mesleki Eğitim Merkezi Programı.

İSTANBUL VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İliniz Sultanbeyli Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mesleki eğitim merkezi programı uygulamasında tereddütlerin olduğuna ilişkin ilgi (b) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Söz konusu yazıda yer alan, 1., 2., 3., 5. ve 6'ncı sorularla ilgili olarak, Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde açılan meslekî eğitim merkezi programı (diploma fark dersleri de bu kapsamda bulunmaktadır.) ile ilgili olarak bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (c) yazı ile tüm Valiliklere gerekli açıklama yapılmıştır.

Gerekli değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir. 4'üncü sıradaki "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusu ile ilgili olarak; İlgi (a) Yönetmeliğin 88'inci maddesinin yedinci fıkrasında "Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ile 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre telafi eğitimi görenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları için de hafta içi günlerde birinci fıkra kapsamında koordinatör öğretmen görevlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm gereği hafta sonlarında koordinatörlük görevi verilmesi mümkün görülmemektdir. İlgi (b) yazıda bahsi geçen Bakanlık Makamının 07.07.1999 tarihli ve B.08.0.ETÖ.O.10.02.01.00.2598.7205 sayılı onay ile uygun bulunan ve Eylül 1999 tarihli ve 2504 sayılı Tebliğler Dergisinde yayıymlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge" de MEB Mevzuat sayfasında da görüldüğü üzere mülga edilenler arasındadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Nazan ŞENER

Bakan a.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

YORUM EKLE