MEB'den "e-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan raporlarla ilgili yazı

MEB'den 'e-Rapor Doğrulama' sisteminde yer almayan raporlarla ilgili yazı

MEB'den "e-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan raporlarla ilgili yazı

MEB'den "e-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan raporlarla ilgili yazı

MEB'den "e-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan raporlarla ilgili yazı

MEB'den "e-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan raporlarla ilgili yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, "e-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan raporlarla ilgili görüş yayımladı. Söz konusu görüş yazısında; 

"Bilindiği gibi Bakanlığımı/ kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2023 Yaz Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında, sağlık mazeretine bağlı başvuruda bulunacak öğretmenlerin ibraz edecekleri sağlık kurulu raporlarının ‘'crapor.saglik.gov.tr/portal/'* internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama" sisteminde doğrulanabilir olması gerektiği belirtilmişti.

Ancak bazı üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığının "c-Rapor Doğrulama" sistemine entegre olma süreçlerinin halen devanı ettiği dikkate alınarak bu döneme münhasır olmak üzere üniversite hastaneleri tarafından düzenlenen "c-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan durum bildirir sağlık kumlu raporlarının kabul edilmesi İlgi onayla uygun görülmüştür." denildi.

YORUM EKLE