Gündüz başlayıp akşam devam eden dersler hangi katsayıdan hesaplanmalı?

Gündüz başlayıp akşam devam eden dersler hangi katsayıdan hesaplanmalı?

Gündüz başlayıp akşam devam eden dersler hangi katsayıdan hesaplanmalı?

Gündüz başlayıp akşam devam eden dersler hangi katsayıdan hesaplanmalı?

Gündüz başlayıp akşam devam eden dersler hangi katsayıdan hesaplanmalı?

Gündüz başlayıp akşam devam eden dersler hangi katsayıdan hesaplanmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı, gündüz başlayıp akşam devam derslerin 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar üzerinden ödenmesi gerektiğine dair görüş yayımladı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-869-41966591         24.01.2022

Konu : Ek Ders Ücreti

İSTANBUL VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 19.01.2022 tarihli ve E-31520825-903.99-41580429 sayılı yazınız.

İlinizde bulunan bilim ve sanat merkezlerinde hafta içi derslerin 16.40-20.00 saatleri arasında yapıldığından bahisle; saat 16.40'ta başlayıp 18.00'den sonra devam eden dersler için öğretmenlere ödenecek ek ders ücretinin, hangi gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere hükümde ek ders ücretinin, eğitim kurumlarında hafta içinde saat 18.00'den sonra başlayan ders görevleri için 150 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağı net olarak belirtilmektedir. Buna göre 150 gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ödenebilmesi, hafta içinde yalnızca saat 18.00'den sonra başlayan ders görevleri için mümkün olabilmektedir.

Bu çerçevede, bilim ve sanat merkezlerinde hafta içinde saat 16.40'ta başlayıp 18.00'den sonra devam eden dersler için öğretmenlere ödenecek ek ders ücretinin 150 gösterge rakamı üzerinden hesaplanmasının mümkün bulunmadığı; dolayısıyla bu kapsamda ödenecek ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen 140 gösterge rakamı üzerinden hesaplanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

YORUM EKLE