Ek ders ödemelerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı

Ek ders ödemelerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı

Ek ders ödemelerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı

Ek ders ödemelerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı

Ek ders ödemelerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı

“Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle;

-Kararların "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde yer "Yüz yüze eğitim" tanımında yapılan değişiklikle işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevi yüzyüze eğitim kapsamından çıkarılmıştır.

-"Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişklikle; ilkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2021-2022 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilecek. Böylece, MEB'in son yaptığı tarama sınavı kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen dönemde görülen kayıpların telafisi için haftalık 10 saate kadar ek ders görevi verilecek.

-Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve üçüncü fıkrasında yer alan “ders” ibareleri “ek ders” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler sonrasında öğretmenlerin zorunlu ders görevi verilmeden bu değişiklik kapsamında yapılacak görevlendirmelerde ek ders ücreti ödenmesine olanak sağlanmış oldu.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5029

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ders görevleri ile” ibaresi “ders görevleri hariç olmak üzere,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan “2018-2019” ibaresi “2021-2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve üçüncü fıkrasında yer alan “ders” ibareleri “ek ders” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 11:04
YORUM EKLE