DİB ve MEB'de görevli ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

deprem bölgesinde ücretli öğretmen olarak görev yapanlara deprem nedeniyle yapılamayan derslerin ücretleri ödenecek

DİB ve MEB'de görevli ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

deprem bölgesinde ücretli öğretmen olarak görev yapanlara deprem nedeniyle yapılamayan derslerin ücretleri ödenecek

DİB ve MEB'de görevli ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

Deprem bölgesindeki ücretli öğretmenlerin ücret ödemeleri yapılacak 

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 6793 ve 6794 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığında ek ders ücreti karşılığında görev yapan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler ile Diyanet İşleri Başkanlıklarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarına yönelik düzenleme yapıldı. 
 

Söz konusu düzenlemlerin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Kararları aşağıda yer almaktadır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6793

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine îlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK
DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.”

MADDE 2- Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6794

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

CUMHURBAŞKANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.”

MADDE 2- Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, 13:05
YORUM EKLE