4 B Sözleşmeli Öğretmenin Evlilik İzin Hakkı

4 B Sözleşmeli Öğretmenin Evlilik İzin Hakkı

4 B Sözleşmeli Öğretmenin Evlilik İzin Hakkı

4 B Sözleşmeli Öğretmenin Evlilik İzin Hakkı


Milli Eğitim Bakanlığınca son yıllarda sözleşmeli olarak öğretmen alımı yapılmaktadır.Sözleşmeli olarak alınan öğretmenler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına yönelik  esaslar kapsamında istihdam edilmektedir.Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretmenlerin evlenmeleri durumunda kullanabilecekleri evlilik iznine ilişkin mevzuat hükümlerine baktığımızda bu hususa ilişkin 3 farklı yerde düzenleme yapıldığını görmekteyiz.4 B Sözleşmeli Öğretmenin Evlilik İzin Süresi Kaç Gündür ?


Yapılan düzenlemeler incelendiğinde ise sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin evlenmeleri durumunda kullanabilecekleri evlilik izin süresinin 7  gün olduğu görülmektedir.


Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesinin 2. fıkrasında"Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir hükmü yer almaktadır.


Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesinin 2. fıkrasında söz edilen  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinde evlilik yapan sözleşmeli personellerin iznine ilişkin yapılan düzenleme "Sözleşmeli Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 7 gün  ücretli mazeret izni verilir." şeklindedir.


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardan anlaşılacağı üzere Sözleşmeli öğretmen iki durumunda evlilik izni kullanabilmektedir.


Bunlardan birincisi kendisinin evlenmesi durumu ikincisi ise çocuğunun evlenmesi durumudur.4 B Sözleşmeli Öğretmenler Kardeşlerinin Evlenmesi Halinde Mazeret İzni Alabilir mi?


Yazımızın yukarıda yer alan kısmında anlattığımız üzere 4 B sözleşmeli öğretmenin evlilik izni kendisinin ve çocuğunun evlenmesi halinde geçerli olup bunun dışındaki kardeş , yeğen, amca, dayı v.b akrabaların evlenmesi durumunda öğretmenlerin bu izinden faydalanmaları mümkün değildir.4 B Sözleşmeli Öğretmenin  Evlenme İzninin Başlangıç Tarihi Ne Zamandır?


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda izin başlangıcı ile ilgili bir düzenleme olmamakla birlikte  mazeret izinlerinde mazeret izninin başlangıcı izninin bağlandığı olayın meydana gelmesine bağlanmıştır.Bu nedenle evlilik izni de evlenme olayının gerçekleşmesi halinde kullanılabilecektir.Bu nedenle düğün veya nikah tarihinden önce veya düğünden nikahtan 10-15 gün gibi sürelerin geçmesi halinde evlenme izninin kullanılması mümkün değildir.Evlenme izni düğün veya nikah gününden itibaren başlamalıdır.4 B Sözleşmeli Öğretmenin  Evlenme İzninde Amirin Takdir Hakkı Varmıdır?


Mazerete dayalı izinlerde iznin bağlandığı mazeretin meydana gelmesi ve öğretmenin bu mazeret iznini kullanmak istemesi halinde öğretmene  bu izinler verilmek zorundadır.Dolayısıyla usulune uygun olarak talep edilen mazeret izinlerinde amirin takdir hakkı bulunmamaktadır.Düğün ve Nikah Tarihleri Farklı İse Öğretmen  Evlenme İznini  Ne Zaman Kullanılır?


Bazı durumlarda evlenen öğretmenin nikah ve düğün merasim tarihleri farklılık göstermektedir.Bu gibi durumlarda evlenme izninin düğün tarihine göre mi yoksa nikah tarihine göre mi verileceği idarelerde tereddüte neden olmaktadır.Öğretmene  verilecek olan evlilik izni öğretmenin  talebi üzerine düğün tarihinde de verilebilir nikah tarihinde de verilebilir.Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin başlangıç tarihleri hakkındaki 18/05/2011 tarih ve 9645 sayılı görüşü bu yöndedir.Evlenme İzni Süresince 4 B Sözleşmeli Öğretmen  Maaşında Herhangi Bir Kesinti Yapılır mı?


Öğretmene verilen evlilik izninde öğretmenin  maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz.Ancak öğretmenin fiilen çalışmasına bağlı olarak ödenecek olan fazla çalışma ücreti,ders ücreti.nöbet ücreti gibi ödemeler bu izin süresince ödenmez.Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 13:20
YORUM EKLE