4 B li Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları

4 B li Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları, Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları, sözleşmeli öğretmen doğum izni kaç gün, sözleşmeli öğretmen

4 B li Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları

4 B li Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları, Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları, sözleşmeli öğretmen doğum izni kaç gün, sözleşmeli öğretmen süt izni, sözleşmeli öğretmen mazeret izinleri

4 B li Sözleşmeli Öğretmenlerin  İzin Hakları

4 B li Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları

4 B li Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları, Sözleşmeli Öğretmenlerin İzin Hakları, sözleşmeli öğretmen doğum izni kaç gün, sözleşmeli öğretmen süt izni, sözleşmeli öğretmen mazeret izinleri 

Milli Eğitim Bakanlığında Sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin izin haklarına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde düzenlenmiştir..Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan izin yönergesinden sonra sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin bakanlar kurulunda sözleşmeli personellere yeni haklar tanınmış ancak tanınan yeni haklar ilgili izin yönergesine işlenmemiş olmakla birlikte ilgili haklardan sözleşmeli öğretmenlerde yararlanacaktır.2018 yılında yapılan değişikliklerle   Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı, Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saate çıkarıldı. Doğum öncesi kullanılamayan analık izin süresinin doğum sonrası kullanılması sağlandı. 10 gün mazeret izni getirildi. Evlat edinenlere 8 hafta ücretli izni hakkı getirildi. 3 aya kadar refakat izni hakkı getirildi.

-Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Sözleşmeli Öğretmen Doğum İzin Hakkı 

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Sözleşmeli Öğretmen Süt İzin Hakkı 

Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.3 Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Sözleşmeli Öğretmen Evlilik,Doğum,Ölüm Mazeret İzin Hakkı 

Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

Sözleşmeli Öğretmenin Evlat Edinmesi Halinde Kullanabileceği İzin Hakkı

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 10:13
YORUM EKLE