2023 Yılı öğretmen ek ders ücretleri belli oldu

2023 Yılı kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu, 2023 ek ders ücreti, 2023 öğretmen ek ders ücreti

2023 Yılı öğretmen ek ders ücretleri belli oldu

2023 Yılı kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu, 2023 ek ders ücreti, 2023 öğretmen ek ders ücreti

2023 Yılı öğretmen ek ders ücretleri belli oldu

2023 Ocak ek ders ücreti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısı açıklandı. Yeni katsayı ile öğretmen ve idarecilere ödenecek ek ders ücretleri de değişti. Açıklanan maaş katsayısına göre 2023 yılı ek ders ücreti ne oldu? Yüksek lisans yapan öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar?, Dky ek ders ücreti ne kadar? Yüzde 20'lik dilime girenlerin ek ders ücreti ne kadar? Kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti nasıl hesaplanıyor?

İşte cevabı:

2023 ek ders ücretleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ek ders ücreti

Öğretmenlerin aylık karşılığı vermek zorunda oldukları ek ders saati vardır. Ek ders ücreti olarak ödenen tutar ise aylık karşılığı verilmesi zorunlu olan ek ders saatini aşan kısım için hesaplanıp ilgilisine ödenir. Bir saatlik ders ücreti ise kişinin görev yaptığı kuruma, eğitim durumuna ve ders görevini ifa ettiği zamana göre farklılık göstermektedir. Ders görevi verilen personellere ödenmesi gereken ücretin hesabı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş olup bunun dışında yılı bütçe kanunu ve kamu işveren heyeti ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerinde de yer alan düzenlemeler ders ücreti hesabında dikkate alınır.

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Devlet Memurları Kanunu'nun 176 ıncı maddesinde ders ve konferans ücreti düzenlenmiştir. Kimlere ders görevi verilebileceği Kanun'un 89 uncu maddesinde sayılmıştır. Kendilerine ders görevi verilebileceklere;

1- Gündüz Öğretiminde ders verdikleri zaman almaları gereken ek ders ücreti saat başına 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutar kadar ek ders ücreti ödenir.

Toplu sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara ek ders ücreti ödemesinde sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödeneceği ifade edilmiştir.

Örneğin, 2023 Şubat ayında gündüz öğretiminde ders veren bir öğretmenin ek ders ücreti aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.

Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 140*0,433684=60,72-TL'dir. Bu tutardan gelir ve damga vergisi kesilir. Damga ve Gelir Vergisi Kesintisi (%15'lik dilimden) yaptığımızda kişiye ödenecek net tutar 51,15-TL'dir.

Kişinin Gelir Vergi (%15)=9,11-TL'dir. Damga Vergisi =0,46-TL'dir.

Gelir Vergisini %20 üzerinden hesapladığımızda 1 saatlik ek ders ücreti=48,12-TL’dir.

Kişinin Gelir Vergi (%20)=12,14-TL'dir. Damga Vergisi =0,46-TL'dir.

Bu tutar gündüz girilen bir saatlik ders karşılığı alması gereken ücret olup kişinin alması gereken toplam tutarın hesabı ise görev yaptığı okula ve branşına göre alması gereken ders saatine göre farklılık gösterir. İlkokulda görev yapan bir öğretmenin aylık alması gereken ders ücreti hesaplanırken saat ücreti ile o ay girmiş olduğu toplam ders saati çarpılır. Aylık karşılığı girmiş olduğu ek ders saati bu hesaplamaya dahil edilmez.

Yüksek Lisans öğrenimi gören öğretmenin saat ücreti %7, doktora yapanlar ise %20 artırımlı olacaktır.

2- Mesai Saatleri Dışında ve Tatillerde Ek Ders Ücreti;

Örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda akşam 18.00'den sonra, hafta sonu tatil günlerinde ve sömestr tatili ile yaz tatillerinde verilen ders saati ücretinin hesaplanması 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle yapılır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerin saat ücreti %7, doktora yapanlarınki ise %20 artırımlı ödenir.

Öğretmenlere ödenecek bir saatlik ders ücretleri bu şekilde hesaplanacaktır. Kanunda belirtilen ve aşağıda yer alan kurumlarda görev yapıldığında ise ders saati ücreti yine maddede belirtilen oranlarda ilave yapılmak suretiyle hesaplanarak ödenir. Bu ücretler;

a-) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 fazlasıyla ödenir. Aynı şekilde bu öğrenciler için açılan özel sınıfların öğretmenlerine de %25 fazlasıyla ödenir.

b-)Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.

c-) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ders görevi alan yönetici ve öğretmenlere saat ücreti %100 fazlasıyla ödenir.

2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi ek ders ücreti

Bu açıklamaları esas alarak 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde öğretmenlerin alması gereken saatlik ek ders ücretini aşağıdaki tabloda gösterelim.

Dersin Zamanı

Dersin Verildiği Kurum

Dersi Veren Kişi

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumu

(15 Vergi Dilimi İçin)

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

(%20 Vergi Dilimi İçin)

Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf, Cezaevi

(15 Vergi Dilimi İçin)

Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf ve Cezaevi

%20 Vergi

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

(15 Vergi Dilimi İçin)

Destekleme Kursu

%20

Hafta içi gündüz

Öğretmen

51,15- TL

48,12-TL

63,93- TL

60,13-TL

102,30- TL

96,22-TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

54,73-TL

51,48-TL

68,41- TL

64,35-TL

109,46- TL

102,96-TL

Doktora Mezunu Öğretmen

61,38- TL

57,73-TL

76,72-TL

72,17-TL

94,43- TL

88,82-TL

Sömestr, Yaz Tatili,

Saat 18.00’den sonra ve Hafta sonu

Öğretmen

54,80- TL

51,55-TL

68,50-TL

64,44-TL

109,60- TL

103,10-TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

58,64- TL

55,16-TL

73,30- TL

68,95-TL

117,27-TL

110,31-TL

Doktora Mezunu Öğretmen

65,76-TL

61,86-TL

82,20- TL

77,32- TL

131,52-TL

123,72-TL

Tabloda yer alan ek ders ücretleri 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ödenmesi gereken 1 saatlik net tutarları göstermektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023, 21:48
YORUM EKLE