2023 öğretim yılı hazırlık ödenek tutarları

Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olan öğretmenlere ödenen öğretim yılı hazırlık ödeneği tutarı

2023 öğretim yılı hazırlık ödenek tutarları

Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olan öğretmenlere ödenen öğretim yılı hazırlık ödeneği tutarı hakkında meb yazısı

2023 öğretim yılı hazırlık ödenek tutarları

2023 öğretim yılı hazırlık ödenek tutarları 

Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olan öğretmenlere ödenen öğretim yılı hazırlık ödeneği tutarı hakkında meb yazısı 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesinde; "Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" başlıklı 11 inci maddesinde; "657 sayılı Kanunun ek 32. maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir." hükmü ile 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "IV- Diğer Ödemeler" kısmının 3 üncü maddesinde de; "657 sayılı Kanunun ek 32. maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır." ifadesi yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 01.09.2023 tarih ve 82554961 sayılı görüş yazısında; "Buna göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.400,00 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 04.09.2023 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hakan BAŞDAĞ
Hakan BAŞDAĞ - 8 ay Önce

çok az