2022 yılında öğretmenlere ödenecek huzur hakkı tutarı

2022 Yılı huzur hakkı tutarı

2022 yılında öğretmenlere ödenecek huzur hakkı tutarı

2022 Yılı huzur hakkı tutarı

2022 yılında öğretmenlere ödenecek huzur hakkı tutarı

2022 Yılı huzur hakkı tutarı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlere maaş ve ek ders ücreti dışında çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Kişinin görev yaptığı bölüme, okula ve branşına bağlı olarak bu haklardan faydalanmaktadır. Öğretmenlere maaş  ve ek ders dışında yapılan ödemelerden birisi de huzur hakkıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan memur maaş genelgesi sonrasında 2022 yılında öğretmenlerin alacağı huzur hakkı tutarı da belli oldu.

Huzur hakkı, Mesleki Eğitim Kanunu'nun 32 inci maddesi gereğince verilen bir ödemedir. Bu ödeme çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesi için yapılır. Huzur hakkı ödemesine ilişkin esaslar “Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller” ile düzenlenmiştir. Konuyla alakalı mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak huzur hakkı ödemesi ile önem arz eden konular aşağıda açıklanacaktır.

Huzur hakkı ödemesinden kimler faydalanır?

İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üyelere huzur hakkı ödenir. İşletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ile kalfalık-ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleri ile işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcisi üyelerine, bu sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine de branşlarına bakılmaksızın huzur hakkı ödenir.

Huzur Hakkı Tutarı

-İl Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine, her bir toplantı için 300 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödeme yapılır. 2022 yılı  için ödenecek brüt tutar 70,63-TL (300*0,235445)'dir.  İl Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine bu ücret bir yıl içerisinde en fazla üç kez ödenir.

-Sınav komisyonunda görev yapan işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcilerine her bir sınav dönemi için 500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödeme yapılır. 2022 yılı  için ödenecek brüt tutar 117,72-TL (500*0,235445)'dir. Bu görev için en fazla ödenecek ücret sınırlaması yapılmamıştır.

-Sınav komisyonunda başkan olarak görev yapan okul veya kurum müdür/müdür vekiline her bir sınav dönemi için 300 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödeme yapılır. 2022 yılı  için ödenecek brüt tutar 70,63-TL (300*0,235445)''dir. 

-Sınav komisyonunda görev yapan okul veya kurumun meslek dersi öğretmenlerine her bir sınav dönemi için 250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödeme yapılır. 2022 yılı  için ödenecek brüt tutar 58,86-TL (250*0,235445)'dir.

Hesaplamada kullanılacak aylık katsayı yıl boyunca Ocak ayında belirlenen katsayı olacaktır.

Huzur Hakkı Ödenme Usulü

İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye ve uzmanlığından yararlanmak üzere başkan tarafından yazılı olarak davet edilen müşavir  üyelere o yılın Aralık ayında toplantıların sekreterya hizmetlerini yürüten kurum tarafından düzenelencek bordrolara göre huzur hakkı ödemesi yapılır.

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavları ile mesleki eğitim merkezlerinde  üç dönem halinde yapılan kalfalık-ustalık sınavlarında görev yapan sınav komisyonu üyeleriyle sınav komisyonu başkanlarına  sınavın yapıldığı okul veya kurum tarafından düzenlenecek  bordrolara göre  huzur hakkı ödemeleri yapılır. Ödeme ilgili yılın Ekim ayında yapılır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

YORUM EKLE