2021 temmuz aralık dönemi sınav görev ücretleri

2021 temmuz aralık dönemi sınav görev ücretleri, 2021 MEB, ÖSYM, AÖF ve ATA AÖF sınav görev ücretleri

2021 temmuz aralık dönemi sınav görev ücretleri

2021 temmuz aralık dönemi sınav görev ücretleri, 2021 MEB, ÖSYM, AÖF ve ATA AÖF sınav görev ücretleri

2021 temmuz aralık dönemi sınav görev ücretleri

2021 temmuz sınav görev ücreti

2021 yılı temmuz aralık döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı ile birlikte sınavlarda görev yapacak kişilere ödenecek ücretler değişmiş oldu. 2021 temmuz sınav görev ücreti ne kadar oldu? Ösym sınavlarında görev alanların zamlı görev ücretleri ne kadar? Açıköğretim sınavlarında görev alacaklar için sınav görev ücreti ne kadar? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021 ne oldu? MEB sınav görev ücretleri ne kadar? 2021 bina yöneticisi ücreti ne kadar? Salon başkanı ücreti ne kadar? Salon görevlisi ücreti ne kadar? 2021 sınav görev ücreti ne kadar? 2021 gözetmen ücretleri ne kadar?

İşte detaylar:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda görev yapan öğretmenlerin sınav ücretlerinin hesabında 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanmaktadır. Söz konusu usullerde sınavlarda görev yapacaklar için verilebilecek üst gösterge rakamları belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu gösterge oranını geçmemek şartıyla kişilerin sınav ücretinin hesabında kullanacak gösterge rakamını  belirler. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır. Sınavlarda görev yapan öğretmenlere ayrıca ek ders ücreti ödenmez. 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede sınav ücretlerinin belirlenmesine dair düzenlemeler bu şekildedir.

Merkezi sınavlarda görev yapacak personele uygulanacak gösterge rakamları belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  Görevli personele ödenecek sınav ücreti görevine ait gösterge rakamının aylık maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. 2021 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak maaş katsayısı değiştiği için sınavlarda görevli personele ödenecek ücretlerde de değişiklik oldu.

GÖREV

GÖSTERGE

BİNA YÖNETİCİSİ

1900

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI

1700

SALON BAŞKANI

1650

GÖZETMEN

1600

YEDEK SALON GÖREVLİSİ

1200

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

Buna göre, 2021 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılan sınavlarda görev alacak personele ödenecek sınav ücretleri aşağıda yer almaktadır.

GÖREV

GÖSTERGE

MAAŞ KATSAYISI

NET ÜCRET

BİNA YÖNETİCİSİ

1900

0,179797

287,78

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI

1700

0,179797

257,48

SALON BAŞKANI

1650

0,179797

249,91

GÖZETMEN

1600

0,179797

242,34

YEDEK GÖZETMEN

1200

0,179797

181,75

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0,179797

302,92

Kişiye ödenecek net ücret hesaplanırken brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi düşülür. Böylece ödenecek net sınav ücreti tutarına ulaşılır.

2021 yılı Açıköğretim Fakültesi sınav ücreti

Öğretmenler sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu sınavlarda değil aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarla Açıköğretim Fakültesi sınavlarında da görev almaktadır.  AÖF sınavlarında salon başkanı için görev yapanlara 100-TL, gözetmen olarak görev yapanlara 90-TL, yedek gözetmen olrak görev yapanlara ise 80-TL ödenmektedir. AÖF sınavlarında görev yapan personele ödenecek tutar 2018 yılından beri değişmemekteydi. Sınav ücretinde güncellleme yapılması halinde sitemizde duyuracağımızı belirtmiştik. 2021 yılı Kasım ayında yapılan güncellemeyle birlikte  Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında salon başkanı olarak görev yapanların ücret, 120-TL, gözetmen olarak görev yapanların sınav görev ücreti ise 100-TL olarak belirlendi.

 ATA AÖF sınavlarında salon başkanı için görev yapanlara 118-TL, gözetmen olarak görev yapanlara ise 107-TL ödenmektedir.

ÖSYM sınavlarında görev yapanlara ödenecek sınav ücreti aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM sınavlarında görev yapacak personele 2021 yılı temmuz aralık döneminde ödenecek ücret

Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarında görevlendirilenlere ödenecek ücret ile aynı usulde hesaplanıp ödenmektedir. ÖSYM sınav ücretlerinin tek farkı bazı görevlere uygulanacak gösterge rakamlarıdır. Aşağıdaki tabloda ÖSYM sınavlarında görevlendirilenlere ödenecek sınav ücreti hesabında uygulanacak gösterge rakamları yer almaktadır.

GÖREV

GÖSTERGE

BİNA SINAV SORUMLUSU

3000

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

2000

BİNA YÖNETİCİSİ

2000

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI

1800

SALON BAŞKANI

1800

GÖZETMEN

1500

YEDEK GÖZETMEN

1200

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

2021 yılı temmuz aralık döneminde ödenecek net sınav ücreti ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GÖREV

GÖSTERGE

MAAŞ KATSAYISI

NET ÜCRET

BİNA SINAV SORUMLUSU

3000

0,179797

454,38

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

2000

0,179797

302,92

BİNA YÖNETİCİSİ

2000

0,179797

302,92

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI

1800

0,179797

272,63

SALON BAŞKANI

1800

0,179797

272,63

GÖZETMEN

1500

0,179797

227,19

YEDEK GÖZETMEN

1200

0,179797

181,75

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0,179797

302,92

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 15:12
YORUM EKLE