Meb izin vermeye yetkili olanlar 

İzin vermeye yetkili amirler

MADDE 6- (1) İzin vermeye yetkili amirler:

a) (Ek: 13/05/2013-943496 Bakan Onayı)

Merkez teşkilâtında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar

3) (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Daire başkanlarına birim amirleri,

4) Diğer memurlara (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Daire başkanları,

b) Taşra teşkilâtında: 1) İl millî eğitim müdürlerine vali, ilçe millî eğitim müdürlerine kaymakamlar,

2) İl millî eğitim müdür yardımcıları (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) ile şahsa bağlı eğitim uzmanları ve maarif müfettişlerine il millî eğitim müdürleri,

3) Şube müdürleri, tesis müdürleri ve okul müdürlerine bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürleri,

4) Diğer memurlardan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri, c) Yurt dışı teşkilâtında; 1) Eğitim müşavirlerine büyükelçiler, 2) Eğitim ataşelerine başkonsoloslar