Muhtar maaşları asgari ücret tutarı kadar oluyor

muhtarların aldıkları maaşlar asgari ücretin altında kalması durumunda muhtar maaşı ile asgari ücret arasındaki tutarlar herhangi bir kesintiye tabi

Muhtar maaşları asgari ücret tutarı kadar oluyor

muhtarların aldıkları maaşlar asgari ücretin altında kalması durumunda muhtar maaşı ile asgari ücret arasındaki tutarlar herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın muhtara ödenecek

Muhtar maaşları asgari ücret tutarı kadar oluyor

Muhtar maaşları asgari ücret tutarı kadar oluyor 

muhtarların aldıkları maaşlar asgari ücretin altında kalması durumunda muhtar maaşı ile asgari ücret arasındaki tutarlar herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın muhtara ödenecek 

- 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasımn 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Bu ödeneğin net tutarının net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenir."

YORUM EKLE