Kamu Kurumları TÜPRAŞ'dan Alımlarda Kredi Açabilir mi?

Tüpraş dan alınacak yakıt akaryakıtlarda Yapılacak Olan Alımlarda Kredi Açılabilir mi , tüpraş kredi ile alım yapılması kamu kurum kuruluşları

Kamu Kurumları TÜPRAŞ'dan Alımlarda Kredi Açabilir mi?

Tüpraş dan alınacak yakıt akaryakıtlarda Yapılacak Olan Alımlarda Kredi Açılabilir mi , tüpraş kredi ile alım yapılması kamu kurum kuruluşları

Kamu Kurumları TÜPRAŞ'dan Alımlarda Kredi Açabilir mi?

Tüpraş dan Yapılacak Olan Alımlarda Kredi Açılabilir mi

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşları yapmış oldukları bazı alımlarda Ön Ödeme Usul ve Esalarına ilişkin yönetmelik ve Ön Ödeme Usul ve Esaslarına ilişkin tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda Ön Ödeme Usul ve Esaslarına ilişkin tebliğde yer alan kuruluştan kredi açmak suretiyle alımlar yapmaktadır.Kredi uygulamasında kamu kurum ve kuruluşları malı teslim almadan önce alım yapılacak malın tutarını ilgili kurumun banka hesabına göndermekte, daha sonra mal teslim alındıktan ve ilgili kurumca alınan mala ilişkin fatura gönderildikten sonra açılan kredinin mahsup işlemi yapılmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esaslarına ilişkin tebliğin

Ön Ödeme Başlıklı 5 .maddesinin 6. Fıkrasında

“ Mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerinden EK-2’de yer alan kuruluşlara yapılacak ön ödemelerde ise kredi tutarı doğrudan ilgili kuruluşun banka hesabına aktarılır. EK-2’de yer almamakla birlikte, ilgili kurum ve kuruluşun mevzuatında ödemenin peşin yapılacağına dair hüküm bulunması halinde kredi tutarının doğrudan ilgili kuruluşun banka hesabına aktarılması hususunda Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Hükmü yer almaktadır.

Tebliğ eki Ek 2 de yer alan kurumlara baktığımızda ise ilgili kurumlar arasında TÜPRAŞ’ın yer almadığı görülmektedir.

EK 2 de  listede yer verilen kuruluşlar kamuya ait kuruluşlar olup, bunlardan özelleştirilenlerin bu listeden çıkarılacağı ilgili tebliğde ifade  edilmiştir. Diğer bir deyişle, mal ve hizmet alımları nedeniyle açtırılacak kredilerde, kredi karşılığı naktin doğrudan kuruluşun banka hesabına aktarılması, yalnızca kamu kuruluşlarına tanınmış bir haktır.

Dolayısıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Tüpraş’tan yapılacak olan alımlarda, kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak olan alımlar için ön görülen kredi uygulamasının yapılması mümkün değildir.TÜPRAŞ’dan  yapılacak alımlarda 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümleri doğrultusunda alım yapılması, TÜPRAŞ’a yapılacak ödemenin mal alımı yapıldıktan sonra yapılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022, 09:27
YORUM EKLE