Belediyelerde '191 - İndirilecek KDV' Hesabına Hatalı Kayıt- 2

Belediyelerde "191 - İndirilecek Kdv" Hesabına Hatalı Kayıt başlıklı makalemize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu maka

Belediyelerde '191 - İndirilecek KDV' Hesabına Hatalı Kayıt- 2

Belediyelerde "191 - İndirilecek Kdv" Hesabına Hatalı Kayıt başlıklı makalemize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu makalenin devamını yazma ihtiyacı hasıl olmuştur.


İlk makalemizde özetle; "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" uyarınca belediyelerin ya satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak ya da satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere mal ve hizmet satın aldıklarını, belediyeler, satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak mal veya hizmet alımı yapmışlar ise ödedikleri tutarının KDV sini "191 - İndirilecek KDV Hesabı" na kaydetmeleri gerektiğini, ancak belediyeler tarafından satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınmış mal veya hizmet söz konusu ise ödenen Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılamayacağı ve "191 - İndirilecek KDV Hesabı" na kaydedilemeyeceğinden bahsetmiştik.


Bu makalemizde ise belediyelerin satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak veya satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere mal ve hizmet satın almaları  İlk olarak belediyelerin satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak mal ve hizmet satın almaları durumuna ilişkin muhasebe kayıtlarına bakalım. Örneğin, A Belediyesine ait B Bütçe İçi İşletmesi, satmak üzere mal üretimde kullandığı araçların bakım ve onarımı için 7.500 TL tutarında harcama yapmış olsun ve bunu için % 18 KDV (1.350 TL) ödesin. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır :
Hesap KoduBorç (TL)Alacak (TL)Hesap / Ayrıntı Adı8308.850,000,00Giderler Hesabı (Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)6307.500,000,00Giderler Hesabı (Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)8350,008.850,00Gider Yansıtma Hesapları9058.850,000,00Ödenekli Giderler Hesabı9030,008.850,00Kullanılacak Ödenekler Hesabı1911.350,000,00İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı3600,0071,10Sözleşmeye Ait Damga Vergisi1030,008.778,90Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri HesabıYukarıdaki muhasebe kaydının sade olmadı için Kurumsal, Fonksiyonel, Finans, Eko/Hes. kodlarına yer verilmemiştir.


İkinci olarak satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın al mal ve hizmet satın almaları durumunda yapılması gereken muhasebe kayıtları üzerinde duralım. Örneğin A Belediyesi kamu hizmeti vermek amacıyla kullandığı, araçların bakım ve onarımı için 7.500 TL tutarında harcama yapmış olsun ve bunu için % 18 KDV (1.350 TL) ödesin. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır :


 


 


Hesap KoduBorç (TL)Alacak (TL)Hesap / Ayrıntı Adı8308.850,000,00Giderler Hesabı (Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)6308.850,000,00Giderler Hesabı (Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)8350,008.850,00Gider Yansıtma Hesapları9058.850,000,00Ödenekli Giderler Hesabı9030,008.850,00Kullanılacak Ödenekler Hesabı3600,0071,10Sözleşmeye Ait Damga Vergisi1030,008.778,90Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri HesabıYukarıdaki muhasebe kaydının sade olmadı için Kurumsal, Fonksiyonel, Finans, Eko/Hes. kodlarına yer verilmemiştir.


Ancak satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınmış mal veya hizmetlerin KDV tutarlarının "191 - İndirilecek KDV Hesabı" na hatalı olarak kaydedilmesi durumunda yukarıdaki örnekte 630- Giderler Hesabına (Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri) 8.850,00 TL yerine 7.500 TL olacaktır.Bilindiği üzere 630- Giderler Hesabı bütçe ile ilgili olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. 630- Giderler Hesabına yapılacak eksik kayıt ise, 630- Giderler Hesabından elde edilen "FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU"nda giderlerin azaltılmasına yol açacağından, ilk makalemizde de belirttiğimiz üzere yıl içindeki toplam KDV tutarları kadar giderin belediye bütçesindeki "630- Giderler Hesabına" yansımaması sonucunu doğuracak ve toplam KDV tutarı kadar gider gizlenerek "Net Faaliyet Sonucu" hatalı biçimde daha karlı hesaplanmış olacaktır.


Bu tür hatalara sebebiyet verilmemesi için belediyelerce satın alınan mal ve hizmetlerin satın alınma amacının dikkatle belirlenerek uygun muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir.


 


                                                                                                                                                          Bülent ÜNGÜT  


                                                                                                                                                    Kamu İç Denetçisi


 


 

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2017, 08:39
YORUM EKLE