Belediye kiraya verilen taşınmaz muhasebe kaydı

belediyeler tarafından kiralama işlemi yapılan taşınmazların mahalli idareler muhasebe yönetmeliğine göre kayıt işlemleri

Belediye kiraya verilen taşınmaz muhasebe kaydı

belediyeler tarafından kiralama işlemi yapılan taşınmazların mahalli idareler muhasebe yönetmeliğine göre kayıt işlemleri

Belediye kiraya verilen taşınmaz muhasebe kaydı

Belediye kiraya verilen taşınmaz muhasebe kaydı 

Mahalli idarelerce kiralanan taşınmazlar için 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ve 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının kullanılması gerekmektedir. Belediye taşınmazlarının kiralanmasında muhaseb kayıt işlemleri yapılmaz ise bu husus sayıştay sorgusuna konu olmaktadır

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” başlıklı 475’inci maddesinde söz konusu hesabın kurumun bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir. Aynı yönetmeliğin “Hesabın işleyişi” başlıklı 476’ncı maddesinde de, “(1) Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 Kiraya verilen taşınmazların kayıtlı değerleri ile 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE