4. Dereceli ayniyat saymanının özel hizmet tazminatı hakkında

belediye 4. Dereceli ayniyat saymanının özel hizmet tazminatı hakkında

4. Dereceli ayniyat saymanının özel hizmet tazminatı hakkında

belediye 4. Dereceli ayniyat saymanının özel hizmet tazminatı hakkında

4. Dereceli ayniyat saymanının özel hizmet tazminatı hakkında

4. Dereceli ayniyat saymanının özel hizmet tazminatı hakkında

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-6715898 19/06/2023

Konu: 4. Dereceli Ayniyat Saymanının Özel Hizmet Tazminatı

……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi: 29.05.2023 tarihli ve E-79127268-622.02-1029-9153 sayılı yazı. Başkanlığınızda 4. derece ayniyat saymanı kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bakanlığımızca, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde görev yapan ayniyat saymanlarının özel hizmet tazminatına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün ekte bir örneği gönderilen 24/2/2020 tarihli ve 45516914-110.01.12.03[521.934]-E.553786 sayılı görüş yazısı dikkate alınarak 1. derece ayniyat saymanı kadrosuna görev yapanlara %135 oranında özel hizmet tazminatı verileceği yönünde görüş tesis edilmektedir. Yine (mülga) Devlet Personel Başkanlığının ekte bir örneği gönderilen 21/3/2017 tarihli ve 31292642-E.1933 sayılı görüş yazısı da bu yöndedir. Bu itibarla, Başkanlığınızda 4. derece ayniyat saymanı kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatının %68 oranı üzerinden ödenebileceği değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.

YORUM EKLE