2023 belediye özel idare sosyal denge tutarları

belediye ve özel idare 2023 yılı sosyal denge ödeme tutarları 2023 yılında ne kadar oldu

2023 belediye özel idare sosyal denge tutarları

belediye ve özel idare 2023 yılı sosyal denge ödeme tutarları 2023 yılında ne kadar oldu

2023 belediye özel idare sosyal denge tutarları

2023 belediye özel idare sosyal denge tutarları 

4688 sayılı kanunda yer alan hükümlere göre belediye ve özel idarelerde görev yapan memurlara 2023 yılı ocak temmuz döneminde ödenecek olan sosyal denge tutarları belli oldu. 

2023 yılında belediyelerde ve özel idarelerde Sosyal denge tazminatı ne kadar olacak?

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir. Yani 9500 * 0,433684*1,2 = 4.943,99 TL'dir.

YORUM EKLE