Toplu Sözleşmede Alınan Karar İle Aile Yardımı Geriye Dönük Ödenebilecek

2018 Yılından Geçerli Olmak Üzere Geçmişe Yönelik Aile Yardımı Ödenebilecek , geçmişe dönük aile yardımı ödenmesi mevzuat

Toplu Sözleşmede Alınan Karar İle Aile Yardımı Geriye Dönük Ödenebilecek

2018 Yılından Geçerli Olmak Üzere Geçmişe Yönelik Aile Yardımı Ödenebilecek , geçmişe dönük aile yardımı ödenmesi mevzuat

Toplu Sözleşmede Alınan Karar İle Aile Yardımı Geriye Dönük Ödenebilecek

2018 Yılından Geçerli Olmak Üzere Geçmişe Yönelik Aile Yardımı Ödenebilecek

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında memurların eş ve çocukları için ödenecek olan aile yardımından yararlanabilmeleri için aile yardımından faydalanmak istedikleri aile bireylerini aile yardım bildirimi ile bildirmeleri gerekmektedir.Bazı durumlarda memurlar çeşitli nedenlerle aile bildirimi geç yapmakta ve geriye dönük ödeme talep etmekteydiler.Kamu kurumlarının bazıları geriye dönük ödeme yapmakta bazıları ise aile yardımının bildirime tabi bir ödeme olması nedeniyle ancak bildirim yapıldıktan sonraki dönemlere ait aile yardım ödemelerini yapmaktaydı.Daha önceki yıllarda Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce verilen görüşte de geçmişe yönelik aile yardımı ödenmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş verilmişti.2018-2019 yılları için imzalanan toplu sözleşme ile geçmişe yönelik aile yardımı ödeme imkanı getirilmiştir.İlgili uygulama 2018 yılında başlayacaktır.Ancak geçmişe yönelik yapılacak ödemede en fazla geriye doğru 3 aylık dönem için aile yardımı ödenmesi hüküm altına alınmıştır.Toplu sözleşmede yer alan hüküm aşağıdaki gibidir.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Madde 39- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 22:42
YORUM EKLE