Teknik hizmetler sınıfının büyük proje tazminatı

teknik hizmetler sınıfının büyük proje tazminat ödeme şartları, mühendis mimar büyük proje tazminat ödemesi , teknik hizmetler sınıfına ödenen

Teknik hizmetler sınıfının büyük proje tazminatı

teknik hizmetler sınıfının büyük proje tazminat ödeme şartları, mühendis mimar büyük proje tazminat ödemesi , teknik hizmetler sınıfına ödenen ek tazminat tutarları

Teknik hizmetler sınıfının büyük proje tazminatı

Teknik hizmetler sınıfının büyük proje tazminatı

Büyük yatırım projelerinde görev yapmalarından dolayı kamu görevlilerinden bazılarına ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Kamu görevlilerine büyük yatırım projelerinde görev almalarından dolayı ek tazminat ödenmesine ilişkin belirleme, “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki II sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde yapılmıştır.

Kimler bu tazminatı alabiliyor?

Faaliyette olan ve ödeneği bulunan büyük yatırım projelerinden ilgili kurumlarca belirlenenlerde fiilen görev yapan Devlet memurlarından, kariyeri; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar veya şehir plancısı olup da bulunduğu unvanda 1, 2, 3 veya 4 üncü dereceden aylık alanlara, bu projelerde görev yaptıkları süreler için ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Öte yandan proje tazminatı ödenecek olan mühendis (yüksek mühendis dahil), mimar (yüksek mimar dahil) veya şehir plancısının kadrosunun da mutlaka ilgili unvanda olması şartı aranmamakta ve söz konusu unvanların eğitimle kazanılmış olması tazminat ödenmesi için (diğer şartlar varsa) yeterli olmaktadır.

Kamu görevlilerine büyük yatırım projelerinde fiilen çalıştıkları süreler karşılığında ek tazminat ödenebilmesi için ilgili amirin (bakan, rektör, vali veya belediye başkanı) kamu görevlisi adına onay vermiş olması ve onaylanan ödeme cetvellerinde personelin unvan ve sayısının da gösterilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, bir proje için tazminat ödenebilecek toplam personel sayısı, ilgili kurum kadrolarında söz konusu kariyerlerde (yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı) fiilen görev yapan toplam personel sayısının en çok %10’unu kadar olabiliyor. (personel sayısı hesabında küsurat tama iblağ edilir).

Tazminatın aylık tutarı

Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlarını eğitimle kazanmış olup (kadro unvanlarına bakılmaksızın) bulundukları unvanlarda 1-4 üncü derecelerden aylık alan Devlet memurlarından, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen görevli olanlara, projelerde çalıştıkları süreler karşılığında;

**Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara, %30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenmekte olduğundan, 2020 yılının ikinci yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 437 TL olmaktadır.

**Diğer görevlerde bulunanlara %20 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenmekte olduğundan, 2020 yılının ikinci yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 291 TL olmaktadır.

Bu tazminat ilgili projelerde çalışılan süre karşılığında ödendiğinden, tazminat ödenecek çalışma sürelerine; mehil müddeti, her türlü izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev gibi nedenlerle hizmete ara verilen günler dahil edilmemektedir.

Kaynak: www.memurunyeri.com

YORUM EKLE