Taltif Ödemesi Nedir?

Emniyet personeline ödenen taltif ödemesi nasıl hesaplanır, polis taltif ödemesinden yapılacak kesintiler, taltif hesaplaması

Taltif Ödemesi Nedir?

Emniyet personeline ödenen taltif ödemesi nasıl hesaplanır, polis taltif ödemesinden yapılacak kesintiler, taltif hesaplaması

Taltif Ödemesi Nedir?

Emniyet personeline ödenen taltif ödemeleri zaman zaman haberlere konu olur. Özellikle başarılı bir operasyon sonrası çıkan haberlerde, başarılı operasyona katılan personellere taltif ödemesi yapılacağından bahsedilir. Bu yazımızda emniyet personeline ödenen taltif ödemeleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Taltif Ödemesi 

Para mükafatı  3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 86 ıncı maddesi ile düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre taltif ödemesi emniyet örgütü mensuplarına yapılabilir. Para mükafatı, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun dışında yapılan ödemedir. Madde metninde yer alan 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu 2330 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle mülga olmuştur.

Taltif Ödemesi Kimlere Yapılır, taltif hesaplama örneği

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 86 ıncı maddesine göre para ödülü emniyet personellerinden;ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler ile  Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere ödenir.

Taltif Bedeli ve Hesaplanması

3201 sayılı Kanun taltif ödemesini kişinin göstermiş olduğu başarıya göre ikiye ayırmıştır. Birinci grupta olanlar, güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerdir. Bu kapsamdaki personele fiilen almakta oldukları aylıkların iki katından beş katına kadar para mükafatı verilir.

İkinci grupta ise  Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler yer almaktadır. Bu personellere ise fiilen almakta oldukları aylıkların altı katından yirmidört katına kadar para mükafatı verilir.

Personellere ödenecek taltifler personellerin fiilen almakta oldukları aylıklara göre tespit edilir. Fiilen almakta oldukları aylık kavramının kapsamına gösterge ve ek gösterge aylığı toplamı girmektedir. Bu rakam taltifin ödeneceği dönemde geçerli olan memur maaş katsayı ile çarpılarak kişinin alması gereken para mükafatı hesaplanır.

Örneğin; Yükseköğrenim mezunu 1. Derecede görev yapan bir personelin 2017 yılı Temmuz- Aralık döneminde alabileceği asgari taltif tutarı (1500+3000)*0,102706=924,35-TL'dir. ( Aylığının iki katı tutarında aldığı varsayıldığında)

1.Sınıf Emniyet Müdürü için asgari taltif tutarı (3600+1500)*0,102706=1.047,60-TL'dir.

Para mükafatı ödemelerini merak eden personeller kendi gösterge aylıkları ile ek göstergeleri toplamı ile bu hesaplamayı kolay bir şekilde yapabilirler.

Taltif Bedeli Tespit Usulü

Taltif bedelinin kimlere ve ne kadar ödeneceği konusunda yetki, 3201 sayılı yasanın 65 inci maddesiyle teşekkül ettirilip 66 ıncı maddesiyle yetkilendirilen Taltif Komisyonuna aittir. Komisyona gitmeden önce kişilerin görev yaptıkları birimlerde teşekkül ettirilen ön komisyonda değerlendirilen ve birim amirlerinin imzasıyla gönderilen taltif teklif dosyaları Taltif Komisyonunda görüşülüp karara bağlanmaktadır.

Yılda ortalama olarak 3 kez toplandığı bilinen Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu'nun vermiş olduğu karara istinaden ilgili personele ödeme yapılır. Taltif Komisyonu ve ön komisyon tarafından değerlendirme yapılırken 3201 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinde sayılan sebepler dışında kişinin rutin görev tanımı içinde yer alan işlemler için para mükafatı verilmemesi gerektiği hususunun göz önünde tutulması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 23:23
YORUM EKLE