Sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararda değişiklik yapıldı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5911

Ekli “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli”nin 9 uncu sırasının sonuna “, Yerüstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE