Önceden emekli olanlar 3600 ek göstergeden faydalanacak mı?

kamuda daha önce düşük ek göstergeden emekli olan memurların emekli oldukları kadroların ek göstergesi 3600 olursa emekli maaş zammı olur mu

Önceden emekli olanlar 3600 ek göstergeden faydalanacak mı?

kamuda daha önce düşük ek göstergeden emekli olan memurların emekli oldukları kadroların ek göstergesi 3600 olursa emekli maaş zammı olur mu

Önceden  emekli olanlar 3600 ek göstergeden faydalanacak mı?

Önceden  emekli olanlar 3600 ek göstergeden faydalanacak mı?

Kamuda çalışırken daha önceki yıllarda emekli olan memurların yeni yapılan ek gösterge artışları ile emekli maaşlarında herhangi bir farklılık olup olmayacağı yönünde tereddütler oluşmaktadır. Memurların daha önce 2200 göstergeden emekli olmuş olması ve emeklilik maaşının bu gösterge rakamına göre bağlanmış olması memurun emekli olduğu unvana ait yeni düzenleme ile emekli maaş artışı yapılması durumunda daha önce emekli olanlarda  emekli olduğu unvana sağlanan emekli maaş artışından faydalanabilirler. Konuya bir örnekle açıklarsak

Örnek 1 : 1 inci derece kadrolu Şube Müdürü unvanı esas alınarak 15.01.2020 tarihinden itibaren (+2200) ek gösterge rakamı üzerinden 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanan bir sigortalının emekli aylığı, herhangi bir kesenek ve kurum karşılığı veya sigorta primi farkı talep edilmeksizin 15.01.2023 tarihinden itibaren (+3600) ek gösterge rakamı esas alınarak hesaplanacak ve kendisine 01.02.2023 tarihindeki tam aylığının yanı sıra 15.01.2023-31.01.2023 dönemi için ek gösterge artışından kaynaklı aylık farkı da tahakkuk ettirilecektir

Örnek 2: Şef kadrosunda 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapmakta iken 22.06.2018 tarihinde görevinden istifaen ayrılan ve açıkta iken 01.02.2019 tarihinden itibaren (+2200) ek gösterge rakamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanan ve emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilen bir sigortalının emekli aylığı, herhangi bir kesenek ve kurum karşılığı veya sigorta primi farkı talep edilmeksizin 15.01.2023 tarihinden itibaren (+2800) ek gösterge rakamı esas alınarak hesaplanacak ve kendisine 01.02.2023 tarihindeki tam aylığının yanı sıra 15.01.2023-31.01.2023 dönemi için ek gösterge artışından kaynaklı aylık farkı da tahakkuk ettirilecektir.

Daha önce Emekli olan memurun emekli olduğu kadrodaki ek gösterge düzenlemeleri memurların emekli maaşlarına yansırken memura ek gösterge artışından kaynaklı herhangi bir ikramiye farkı alması sözkonusu değildir. Ek gösterge artışından dolayı emekli ikramiyesinde daha yüksek ikramiye almak ancak düzenlemeden sonra emekli olanlar için geçerlidir.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023, 20:21
YORUM EKLE