Memurun Dil Tazminatında Hangi Sınav Puanları Geçerlidir?

Memur Hangi Sınavlara Girerse  Yabancı Dil Tazminatı Alabilir? yök dil sınavından alınan puan ile yabancı dil tazminatı alınabilir mi, memur yabancı

Memurun Dil Tazminatında Hangi Sınav Puanları Geçerlidir?

Memur Hangi Sınavlara Girerse  Yabancı Dil Tazminatı Alabilir? yök dil sınavından alınan puan ile yabancı dil tazminatı alınabilir mi, memur yabancı dil tazminatı hakkında merak edilenler

Memurun Dil Tazminatında Hangi Sınav Puanları Geçerlidir?

Memur Hangi Sınavlara Girerse  Yabancı Dil Tazminatı Alabilir?

Ülkemizde çeşitli adlar altında yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlara örnek vermek gerekirse YDS Yök Dİl ,Tıp Dİl sınavı v.b sınavlar vardır.Bu sınavlarda alınan puanlarla çeşitli kamu kurumları alımlar yapmaktadır.Yapılan bu  sınavlara giren kişiler ise 70 puan ve üzeri puan aldıklarında dil tazminatı alıp alamayacaklarını  merak etmektedirler.Bazı sınav puanları ise eş değerliliklerine göre diğer sınav puanları yerine kullanılmaktadır.

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Başkanlığınca en son  22.01.2016 tarihinde belirlenmiştir.İlgili yazıda "Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları; KPDS, ÜDS veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez" hükmü yer almaktadır.İlgili yazıda yer alan diller ve eşdeğer olarak gösterilen sınavlarda yeterli puanları alanlar kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan sınavlarda bu puanları da kullanarak sınavlara başvuru yapabilmektedirler.

Örneğin Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalara ilişkin olarak yayımlanan yönetmeliğin 6. maddesinde

"........Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,...." hükmü bulunmaktadır. Öğretim elemanı olmak isteyen bir kişi eş değer olarak kabul edilen başka bir sınavın puanını da kullanarak öğretim elemanı olarak atanabilecektir. Ancak burada kurumlarca yapılan en fazla yapılan hatalardan biri atanan öğretim elemanı eşdeğer sınavdan almış olduğu dil puanı ile Memurlar için öngörülen Yabancı Dil Tazminatından faydalanabilecek midir?

Bilindiği üzere 375 sayılı K.H.K'nin 2 nci fıkrasında “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için

(A) düzeyinde başarılı olanlara 1500,

(B) düzeyinde başarılı olanlara 600,

(C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 04701/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte; yönetmeliğinin amacının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemek olduğu belirtilmiş olup, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

375 sayılı KHK kapsamında çıkarılan söz konusu Yönetmelik, yabancı dil tazminatından faydalanabilmek için ilgili kamu personelinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından puan alması gerektiğini hüküm altına alması sebebiyle diğer dil sınavlarından elde edilen puanlarla yabancı dil tazminatı alınamamaktadır.

 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 12:15
YORUM EKLE