Memur maaşında BES kesintisi nasıl hesaplanır

memurların maaşında yapılan bireysel emeklilik kesintisi nasıl hesaplanır, memur maaşında bes hesaplaması

Memur maaşında BES kesintisi nasıl hesaplanır

memurların maaşında yapılan bireysel emeklilik kesintisi nasıl hesaplanır, memur maaşında bes hesaplaması

Memur maaşında BES kesintisi nasıl hesaplanır

Memur maaşında BES kesintisi nasıl hesaplanır 

Memurların talep etmeleri halinde bireysel emeklilik sistemine girerek almış oldukları maaşlardan bireysel emeklilik kesintisi yaptırmaları mümkündür.

 BES Kesintisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmiştir.

BES Kesintisi = Emekli Keseneği Hesabına Esas Tutar X BES Kesinti Oranı

Kuruma yeni başlayan tüm 45 yaş altı personelin, (mevcut BES sözleşmesi olan ve daha önce BES’e dahil edilmiş ancak sitemden ayrılmış olanlar dahil) Kurum üzerinden BES’e dahil edilmesi zorunludur. 20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle birlikte, 4632 sayılı Kanun’un Ek 2’inci maddesine ekleme yapılarak, talepleri halinde kırk beş yaş üstü çalışanların da otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesine imkan sunulmuştur. Minimum BES kesinti oranı %3’tür

YORUM EKLE