Kıst maaş nasıl hesaplanır?

Kıst maaş hesaplama, Kıst maaş nasıl hesaplanır?, Kıst maaş hesabına dahil unsurlar

Kıst maaş nasıl hesaplanır?

Kıst maaş hesaplama


Malumunuz üzere, memur maaşları her ayın onbeşinde ve peşin ödenir. Memurların maaş ödendikten sonra göreve başlaması halinde ise memura kıst maaş ödenir. Kıst maaş ile memura çalıştığı güne isabet eden tutarda aylık ödenir.

Maaş hesabının nasıl yapıldığını daha önceki makalemizde anlatmıştık. Maaş hesabının nasıl yapıldığı konusunda detaylı bilgiye sitemizin maaş haberleri kısmından ulaşabilirsiniz.  Bu çalışmamızda ise kıst maaş hesabının nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

Kıst Maaş Hesabına Dahil Edilen Unsurlar

Kıst Maaş Hesabına Dahil Edilen Unsurlar aşağıda yer almaktadır. 

Gösterge Aylığı: Memurun gösterge aylığı içinde yer alınan ayın gün sayısına bölünüp çalışılan gün sayısına çarpılarak hesaplanır.

Gösterge Aylığı: (Aylık*Maaş Katsayısı/Aylık Gün Sayısı)*Çalışılan Gün Sayısı


Ek Gösterge Aylığı: Memurun ek gösterge aylığı içinde bulunulan ayın gün sayısına bölünüp çalışılan gün sayısına çarpılarak hesaplanır.

Ek Gösterge Aylığı: (Ek Gösterge Oranı*Maaş Katsayısı/Aylık Gün Sayısı)*Çalışılan Gün Sayısı


Kıdem Aylığı: Memurun  kıdem aylığı içinde bulunulan ayın gün sayısına bölünüp çalışılan gün sayısına çarpılarak hesaplanır.

Kıdem Aylığı: (Kıdem Yılı*Maaş Katsayısı*20/Aylık Gün Sayısı)*Çalışılan Gün Sayısı


Taban Aylığı: Memurun taban aylığı içinde bulunulan ayın gün sayısına bölünüp çalışılan gün sayısına çarpılarak hesaplanır.

 Taban Aylığı: (Taban Aylığı Katsayısı*1000/Aylık Gün Sayısı)*Çalışılan Gün Sayısı


Yan Ödeme :

Yan Ödeme: Memurun yan ödemesi içinde bulunulan ayın gün sayısına bölünüp çalışılan gün sayısına çarpılarak hesaplanır.

 Yan Ödeme : (Yan Ödeme Oranı*Yan Ödeme Katsayısı/Aylık Gün Sayısı)*Çalışılan Gün Sayısı


Tazminatlar: Memurun tazminatları ve ek ödemesi de aynı şekilde içinde bulunulan ayın gün sayısına bölünüp çalışılan gün sayısına çarpılarak hesaplanır.

 Tazminatlar: (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı*Tazminat Oranı/Aylık Gün Sayısı)*Çalışılan Gün Sayısı

 Ek Ödeme:

(En Yüksek Devlet Memuru Aylığı*Ek Ödeme Oranı/Aylık Gün Sayısı)*Çalışılan Gün Sayısı

Bu unsurlar kıst maaş hesabında dikkate alınır.

Kıst Maaş Hesabına Dahil Olmayan Unsurlar

Kıst maaş hesabına dahil olan unsurları yukarıda saydık. Memurun maaş hesabında yer alan unsurlardan aşağıda yer alanlar kıst maaş hesabında kullanılmaz.

-Memurun eşi ve çocukları için aldığı aile yardımı kıst maaş hesabında dikkate alınmaz.

-Asgari Geçim İndirimi

-Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

Kıst maaş hesabında dikkate alınmaz.

Kıst Maş Hesabında Kesenekler

Memurun kıst maaş hesabı yapılırken keseneklerin hesabı aşağıdaki gibi yapılır.

Gelir Vergisi:

a-) Emekli Sandığı Kanununa Tabi: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık ve yan ödeme tutarları toplamına gelir vergisi oranı uygulanarak hesaplanır.

b-)5510 sayılı Yasaya Tabi : Memuriyete 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayanlar 5510 sayılı yasaya tabidir. Bu personelin gelir vergisi 5434 sayılı personelinkinden farklı hesaplanır. 5510 sayılı yasaya tabi personelin gelir vergisi;

Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık ve yan ödeme toplamından sgk primi çıkarıldıktan sonra bulunan tutara gelir vergisi oranı uygulanarak hesaplanır.

Damga Vergisi: Kıst maaş tahakkuk toplamına damga vergisi oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır.

Emekli/SGK Keseneği:

a) Emekli Sandığı Kanununa tabi personel: Memuriyete 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayan personelin kıst maaşı hesaplanırken emekli keseneği hesaplanmaz.

b) 5510 sayılı yasaya tabi personel: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, yan ödeme, tazminat tutarları toplamı 30’a bölünür ve çıkan rakamın çalışılan memurun izleyen aybaşına kadar çalışacağı gün sayısı ile çarpımı ile bulunacak tutarın %14’ü SGK prim kesintisi olarak hesaplanır. Memurun sigorta primi hesaplanırken hangi ay olursa olsun ay 30 gün kabul edilir.

Memura ödenecek net tutar hesaplanırken gelirlerden (brüt maaş tutarından) kesintiler çıkarılarak kişiye ödenecek miktara ulaşılır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, 11:22
YORUM EKLE