Görev değişikliğinde memura fark ödemesi yapılır mı?

Devlet memuru olarak görev yapanların görev değişikliği veya üst göreve atanması durumunda maaş fark ödemesi yapılır mı

Görev değişikliğinde memura fark ödemesi yapılır mı?

Devlet memuru olarak görev yapanların görev değişikliği veya üst göreve atanması durumunda maaş fark ödemesi yapılır mı

Görev değişikliğinde memura fark ödemesi yapılır mı?

Görev değişikliğinde memura fark ödemesi yapılır mı?

657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan hükme göre memurların görev değişikliğinde veya üst göreve atanmaları durumunda yeni görevlerine ilişkin maaşları takip eden ay başından itibaren ödenmekte idi ve memurlara göreve başladıkları gün ile ayın 15 arasındaki süre için fark ödemesi yapılmamaktaydı. 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme ile bu hükmün uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmış olup, yapılan düzenlemede memurun göreve başlamış olduğu günden itibaren atanmış olduğu kadrosunun özlük haklarından faydalanma imkanı sağlanmıştır. Toplu sözleşmenin 49 maddesinde yer alan hüküm aşağıda yer almaktadır.

Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma

MADDE 49 - (1) Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanır.

YORUM EKLE