Görev değişikliğinde aylığa hak kazanma hk toplu sözleşmede düzenleme yapıldı

görev ve unvan değişikliği sınavı ile üst göreve atamalarda yeni görev aylığına hak kazanma ile 7 dönem toplu sözleşme metninde anlaşma sağlandı

Görev değişikliğinde aylığa hak kazanma hk toplu sözleşmede düzenleme yapıldı

görev ve unvan değişikliği sınavı ile üst göreve atamalarda yeni görev aylığına hak kazanma ile 7 dönem toplu sözleşme metninde anlaşma sağlandı

Görev değişikliğinde aylığa hak kazanma hk toplu sözleşmede düzenleme yapıldı

Görev değişikliğinde aylığa hak kazanma 

Kamuda görev yapan memurların görevde yükselme sınavı ile üst görevlere atanmalarında veya sınavsız olarak üst görevlere atanmaları durumunda yeni görev aylıkları takip eden aybaşından itibaren ödenmekteydi. 6 dönem memurlara ilişkin düzenleme ile bu hususta değişikliğe gidilmiş ve memurlara göreve başlama tarihinden itibaren yeni görev aylığı ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.7 dönem memurların toplu sözleşmesinde yapılan düzenleme ile ilgili düzenleme devam kararı alınmış olup memurlar üst göreve atandıklarında takip eden aybaşı beklenmeden yeni görevine ilişkin maaşlarını alabilecekler. Yapılan düzenleme metni toplu sözleşmenin 41 maddesinde yapılmış olup düzenleme metni aşağıda yer almaktadır.

YORUM EKLE