Eşleri İsteğe Bağlı Sigortalı Olan Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Eşleri İsteğe Bağlı Sigortalı Olan Memur Aile Yardımı Alabilir mi? isteğe bağlı sigorta yaptıran eş için aile eş yardımı ödenir mi

Eşleri İsteğe Bağlı Sigortalı Olan Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Eşleri İsteğe Bağlı Sigortalı Olan Memur Aile Yardımı Alabilir mi? isteğe bağlı sigorta yaptıran eş için aile eş yardımı ödenir mi

Eşleri İsteğe Bağlı Sigortalı Olan Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Eşleri İsteğe Bağlı Sigortalı Olan Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Devlet memurunun  eşinden dolayı aile yardımı alması   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde yer alan; "her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almamasına bağlanmıştır.Bu nedenle herhangi bir yerde menfaat karşılığı çalışmadan sigorta primlerini kendisi yatırarak emeklilik hakkından faydalanmak için isteğe bağlı sigortalı olan eşten dolayı memura aile yardım ödeneği ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak bazı isteğe bağlı sigortalı olanların isteğe bağlı sigortalılıkları genel uygulamadan farklı olabilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 16 ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Bu haktan yararlanmak için vergi dairelerinden evde el sanatları ile uğraşıldığına dair belge alınıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibraz edilmesi ve primlerin her ay ödenmesi yeterlidir. Bu çerçevede, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına  göre, evde tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlara vergi muafiyeti getirilmiştir.

Bu şekilde çalışan kişiler vergiden muaf olsalar bile gelir getirici faaliyette bulunduklarından dolayı bu şekilde isteğe bağlı sigortalı eşi bulunan memura aile yardımı ödenmemesi gerekmektedir.

Sonuç olarak herhangi bir gelir getirici faaliyet olmaksızın isteğe bağlı sigortalı olan eşten dolayı memurun aile yardımı almasında bir sakınca yokken 5510 sayılı kanunun geçici 16 cı maddesi kapsamında yapılan işlerden dolayı  isteğe bağlı sigortalı olan eş için ise memura aile yardım ödeneği ödenmemesi gerekmektedir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 21:24
YORUM EKLE