Eşi Türk vatandaşlığından çıkan kişi aile yardımı alabilir mi?

yabancı eş için aile yardımı alma, eşi türk vatandaşlığından çıkan memur aile yardımı almaya devam edebilir mi

Eşi Türk vatandaşlığından çıkan kişi aile yardımı alabilir mi?

yabancı eş için aile yardımı alma, eşi türk vatandaşlığından çıkan memur aile yardımı almaya devam edebilir mi

Eşi Türk vatandaşlığından çıkan kişi aile yardımı alabilir mi?

Eşi Türk vatandaşlığından çıkan kişi aile yardımı alabilir mi?

Devlet memuru olarak çalışanlara 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre aile yardımı ödeneği ödenmektedir. Memurların aile yardımını hangi durumlarda alacağı ilgili kanunun 202. maddesinde açıklanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202’nci maddesinde, Devlet memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı kanunun 205 inci maddesinde; “memur, eş için ödenen aile yardım ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümünü, takip eden ay başından itibaren kaybeder”denilmiş, hak düşürücü nedenler arasında vatandaşlıktan çıkma sayılmamıştır. Buna göre, ilgili personele aile yardımının ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Aynı şekilde yabancı bir kişi ile evlenen memurda eşinin çalışmaması ve herhangi bir gelirinin olmaması durumunda aile yardımı alabilir.

YORUM EKLE