En yüksek devlet memuru aylığına göre yapılan ödemeler

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Esas Alınarak Yapılan Ödemeler de hangi ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacaktır

En yüksek devlet memuru aylığına göre yapılan ödemeler

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Esas Alınarak Yapılan Ödemeler de hangi ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacaktır

En yüksek devlet memuru aylığına göre yapılan ödemeler

En yüksek devlet memuru aylığına göre yapılan ödemelerde ek gösterge rakamı hangi rakam üzerinden yapılacaktır?

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Esas Alınarak Yapılan Ödemeler Bilindiği üzere, mevzuatımızda çeşitli ücret, tazminat, harcırah, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm yardımı gibi ödemelerin hesaplanmasında "en yüksek Devlet memuru aylığı" tutarına atıf yapılmaktadır. En yüksek Devlet memuru aylığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının (daha öncesinde Başbakanlık Müsteşarının) 1 inci derecenin 4 üncü kademesine karşılık gelen en yüksek gösterge rakamı olan (1500) ile bu unvan için belirlenen ek gösterge rakamı olan (8000) gösterge rakamlarının toplamından oluşan (9500) gösterge rakamının, hesaplamaya esas tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.

Son yapılan düzenlemeler ile en yüksek devlet memuru aylığında dikkate alınan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesine +400 puan ekleme yapılmıştır.Yeni düzenleme ile en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemelerde 9500 rakamımı yoksa düzenleme ile yapılan +400 puanlık artışlamı ödeme yapılacağı merak konusu olmaktadır.

Yapılan düzenlemede bunun hakkında da düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 34 üncü maddesine eklenen ikinci fıkra hükmü ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek gösterge rakamına eklenen (+400) ilave puanın en yüksek Devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmayacağı açıkça belirtildiğinden; 3.5.3.1. 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinin (b) bendi kapsamında hesaplanan tazminat tutarı (9500) gösterge rakamı üzerinden hesaplanmaya devam edilecektir.

Örneğin memurun ölmesi durumunda ölüm yardımı hesaplaması yapılırken hesaplama 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken vefat edenlerin hak sahiplerine ödenen ölüm yardımı alt sınırı tutarının (9500) gösterge rakamı üzerinden hesaplanmaya devam edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023, 20:31
YORUM EKLE