Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Tazminat(Yolluk)

2022 Yılında Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Tazminat(Yolluk) 2022 temmuz aralık memur emeklilik harcırahı yolluk

Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Tazminat(Yolluk)

2022 Yılında Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Tazminat(Yolluk) 2022 temmuz aralık memur emeklilik harcırahı yolluk

Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Tazminat(Yolluk)

 Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Tazminat(Yolluk) , memur emekli yolluğu nasıl hesaplanır?

Emekli olacak memurların emekli olunca alacakları yolluk tutarlarının ne kadar olduğu merak konusu olmaktadır. Memurlara emekli olduklarında ödenen emekli tazminatı eski adıyla emeklilik yolluğu harcırahı bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Memurlar emekli olduklarında 375 sayılı khk olan düzenlemelere göre emekli harcırahı yerine tazminat olarak ödeme almaktadırlar. Memura verilecek olan emekli yolluğu yerine geçen tazminatta gösterge rakamı 13,558 dir. Bu gösterge rakamı ile memurun emekli olduğu döneme ait aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan damga vergisi kesilmesi suretiyle memurun alacağı emekli harcırah tazminatı hesaplanır.

Memur emekli yolluğunda gösterge rakamı kanun maddesinde daha düşük olmasına rağmen toplu sözleşmede bu rakam 13,558 gösterge rakamına çıkarılmıştır. 

Memurlar için hesaplanan yollukta gösterge rakamı 13,558 olarak uygulanırken , işçilere ödenecek olan emekli yolluk tazminatı ödemelerinde 12,105 rakamı üzerinde ödeme yapılmalıdır.

Bilindiği üzere daha önceki dönemlerde emekli olan memurlara emekli olduklarında sürekli görev yolluğu ödenmekteydi.2003 yılından itibaren ise emekli olan memurlara sürekli görev yolluğu ödenmesinden vazgeçilmiş bunun yerine gösterge rakamı üzerinden tazminat ödenmesine başlanmıştır.

2022 yılında   Emekliliğini isteyenlere,Emekliye sevk olunanlara,  Toptan ödeme hükümleri uygulananlara, Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,  Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensuplarına ve bu sayılanların görevleri sırasında ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına  13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

2022 temmuz- aralık  döneminde emekli olacak olan memurlara ödenecek yolluk tutarları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

                  2022  Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı
2022  Yılı temmuz  ayı maaş katsayısı 0,333603
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı 13.558      
13.558*0,333603 4.522,99 Brüt Tutar
4.522,99  *7,59/1000 34,33 Damga Vergisi 
2022 Temmuz-aralık  Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı  4.488,66 TL 

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022, 20:54
YORUM EKLE