Emekli keseneğine esas aylık nedir?

memurların maaşlarında emekli keseneğine esas aylık olarak yer alan aylık tutarı neyi ifade etmektedir. emekli kesenek aylığı nedir?

Emekli keseneğine esas aylık nedir?

Emekli keseneğine esas aylık nedir?

memurların maaşlarında emekli keseneğine esas aylık olarak yer alan aylık tutarı neyi ifade etmektedir.

15.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun'un 4-c maddesi kapsamında sigortalı olanlar için  kazanılmış hak aylık kavramı olmakla birlikte emekliliğe esas aylık kavramı yoktur. Bunlar için prime  esas kazanç kavramı vardır. Ancak, 657 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan uygulamalar devam etmekte  olduğundan ve ek göstergeler prime esas kazanç unsurları arasında yer aldığından ek göstergeler  emekli maaşının önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir. Konuyu örnekle açıklamak gerekirse, 5510  sayılı Kanun'a tabi olarak görev yapan bir memur genel müdür olarak atandıktan 6 ay sonra görevden  alınır ve 657 sayılı Kanun'un 43/B maddesinde belirtilen unvanlı kadrolara atanırsa 6400 ek   göstergeden ve atanılan kadronun karşılığı olan makam ve görev tazminatından faydalanmaya devam  eder ve bu unsurlar sigorta primine esas kazançlarda da dikkate alınır.

5434 sayılı Kanun'un emekli keseneğine esas aylık derecesini kazanılmış hak aylık derecesinin önüne   geçiren ek 18'inci maddesi 5510 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır

YORUM EKLE