E-YDS den Alınan Puanlarla Yabancı Dil Tazminatı Alınır mı?

E YDS Sınavından Alınan Puanla Yabancı Dil Tazminatı Alınabilir mi? e yds dil tazminatı, dil tazminatında geçerli olan puanlar hangileridir

E-YDS den Alınan Puanlarla Yabancı Dil Tazminatı Alınır mı?

E YDS Sınavından Alınan Puanla Yabancı Dil Tazminatı Alınabilir mi? e yds dil tazminatı, dil tazminatında geçerli olan puanlar hangileridir

E-YDS den Alınan Puanlarla Yabancı Dil Tazminatı Alınır mı?

E YDS Sınavından Alınan Puanla Yabancı Dil Tazminatı Alınabilir mi?

Memur olarak görev yapanların YDS geçerli bir puanı almaları gerekmektedir. Son yıllarda ÖSYM başkanlığında yapılan yds sınavlarına ek olarak online E-YDS sınavları yapılmaktadır. Memurların E YDS aldıkları puanlarla yabancı dil tazminatı alıp alamayacağını mevzuat hükümleri doğrultusunda açıklamaya çalışalım.

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kişiler Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit (YDS) Sınavına girmek zorundadırlar.İlgili sınavlarda yeterli puanları alan memurlara 375 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 2. maddesinde belirlenen oranlarda yabancı dil tazminatı hesaplanarak ödeme yapılmaktadır.Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler incelendiğinde kamu kurumlarında çalışan memurların yabancı dil tazminatı alabilmesi için E YDS den almış oldukları puanların geçerli olup olmadığı yönünde her hangi bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

Ancak yine aynı yönetmeliğin 8. maddesinde "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır. Ancak, protokolde belirlenmesi kaydıyla sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin farklı usuller uygulanabilir." şeklinde bir hüküm bulunmaktadır.İlgili hüküm doğrultusunda ÖSYM başkanlığınca düzenlenen E YDS sınavına ilişkin klavuzda ise 

"4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır." açıklaması yer almaktadır.

E Yds sınav klavuzunda yer alan hüküm doğrultusunda E YDS sınavına girip yeterli puanı alan adaylara    YDS den yeterli puanı alan adaylara tanınan haklar aynen tanındığından, E YDS sınavından alınan puanlarla Yabancı Dil Tazminatı alınması Mümkündür.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 16:02
YORUM EKLE