E YDS den alınan puan ile memur dil tazminatı alabilir mi?

e yds puanı ile memur yabancı dil tazminatı ödemesi yapılır mı , memurun yabancı dil tazminatı ödemelerinde kullanılacak puan türleri

E YDS den alınan puan ile memur dil tazminatı alabilir mi?

e yds puanı ile memur yabancı dil tazminatı ödemesi yapılır mı , memurun yabancı dil tazminatı ödemelerinde kullanılacak puan türleri

E YDS den alınan puan ile memur dil tazminatı alabilir mi?

E YDS den alınan puan ile memur dil tazminatı alabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların yabancı dil sınavı YDS girerek yeterli puanı almaları durumunda dil tazminatı alma hakları bulunmaktadır. Bunun yanında ÖSYM Başkanlığında E YDS adı altında sınavlarda yapılmaktadır. E YDS sınavından alınan puanlarla memura yabancı dil tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususunu açıklamaya çalışalım.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler incelendiğinde kamu kurumlarında çalışan memurların yabancı dil tazminatı alabilmesi için E YDS den almış oldukları puanların geçerli olup olmadığı yönünde her hangi bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

Ancak yine aynı yönetmeliğin 8. maddesinde "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır. Ancak, protokolde belirlenmesi kaydıyla sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin farklı usuller uygulanabilir." şeklinde bir hüküm bulunmaktadır.İlgili hüküm doğrultusunda ÖSYM başkanlığınca düzenlenen E YDS sınavına ilişkin klavuzda ise 

"4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır." açıklaması yer almaktadır.

E Yds sınav klavuzunda yer alan hüküm doğrultusunda E YDS sınavına girip yeterli puanı alan adaylara    YDS den yeterli puanı alan adaylara tanınan haklar aynen tanındığından, E YDS sınavından alınan puanlarla Yabancı Dil Tazminatı alınması Mümkündür.

YORUM EKLE