Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı. peyzaj mimarı, iç mimar hakkında tazminat

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı. peyzaj mimarı, iç mimar hakkında tazminat düzenlemesi yapıldı

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7268

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

11 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki (I) sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 2 nci sırasında yer alan "mimar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", peyzaj mimarı, iç mimar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün;

a) 1 inci sırasının (b) bendinde yer alan "mimar," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı, iç mimar," ibaresi,

b) 6 nci sırasının birinci cümlesinde yer alan "fabrika" ibaresinden sonra gelmek üzere ", tersane" ibaresi,

eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile 2 nci maddesinin (a) bendi 15/5/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE