Başka Görevde Vekaleten Görev Yapanların Giyim Yardımı

Başka Yerde veya Görevde Çalışanların Giyim Yardımı Alması , geçici veya vekaleten asli kadrosu dışındaki kadroya vekalet edenlere giyim yardımı

Başka Görevde Vekaleten Görev Yapanların Giyim Yardımı

Başka Yerde veya Görevde Çalışanların Giyim Yardımı Alması , geçici veya vekaleten asli kadrosu dışındaki kadroya vekalet edenlere giyim yardımı ödemesi yapılırmı, giyim yardımı memura nasıl yapılır

Başka Görevde Vekaleten Görev Yapanların Giyim Yardımı

Başka Yerde veya Görevde Çalışanların Giyim Yardımı Alması 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca çeşitli nedenlerle bazı personeller farklı birimlerde görevlendirilmektedir.Çoğu kurum ise bu kişilere görevlendirildikleri birime bakmaksızın sadece ilgilerin unvanlarına bakarak Giyecek yardımı için öngörülen tutarları ödemektedirler.

Bilindiği üzere, Devlet memurlarından kimlere ne gibi giyecek eşyası verileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarih ve 91/2263 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 13 ncü maddesinin (a) fıkrasında, giyim eşyalarının verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılacağı, 12 nci maddesinin (b) fıkrasında da; Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

İlgili hüküm gereğince yapılacak olan giyim yardımında sadece unvana bakılmaması gerektiği, aynı zamanda ilgili memurun atanmış olduğu unvana ilişkin görevide yürütüp yürütmediği dikkate alınmak zorundadır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse Teknik Hizmetler sınıfına tabi bir mühendis vekaleten Şube müdürlüğü görevini yürütüyorsa, giyim yardımı ödemesi yapılırken ilgili kişinin asıl mesleğinin mühendis olduğuna bakılmaksızın giyim yardımının yapılacağı dönemde fiilen hangi görevde olduğuna bakılması gerekmektedir.Giyim yardımı yönetmeliğine göre Şube Müdürlerine herhangi bir yardım öngörülmediğinden ilgili kişiye giyim yardımı ödemesi yapılmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla giyim yardımı alması gereken unvanda bulunanların   giyecek yardımı alamayan  görevleri vekaleten veya tedviren yürütmeleri durumunda ilgililere giyecek yardımı yapılmaması gerektiği,ilgili personellere giyim yardımının asli görevlerini fiilen yürütmeye başladıkları dönemden itibaren ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 15:29
YORUM EKLE