Aile Durum Bildirim Formu

Asgari Geçim İndiriminde Kullanılan Aile Durum Bildirimi AİLE DURUMU BİLDİR

Aile Durum Bildirim Formu

Asgari Geçim İndiriminde Kullanılan Aile Durum Bildirimi


AİLE DURUMU BİLDİRİMİ EK: 1


Dairesi :……………….………..……………….. 


İlgili Olduğu Ay ve Yıl : 
Bildirimi VereninT.C./Vergi Kimlik No


 

Emekli Sicil Nosu


 

Adı Soyadı


 

Görevi


 

Medeni HaliBekarEvliDiğerAİLE YARDIMI VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN EŞİNİNAdı SoyadıEvlenme TarihiAile Cüzdanınınİş DurumuGelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama


   

TarihiNumarasıÇalışıyorÇalışmıyorGeliri OlanGeliri Olmayan


 
   
       


MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU (Yardım Alınacak Öz, Üvey veya Evlat Edinilmiş Çocuklarının)Adı SoyadıT.C. Kimlik NoDoğum Tarihi (Varsa ay ve günü de yazılacaktır)CinsiyetBaba AdıAna AdıÖz, Üvey, Evlat


Edinilmiş, Nafakası Sağlanılan Çocuk,


Ana Babasını


Kaybetmiş TorunÖğrenime Devam EdiyorsaAçıklama


(Daire ve Kurumlarca


Öğrenim Giderleri Üstlenilmiş veya Kendilerine Burs Verilmekte midir?)Kayıt TarihiOkul AdıSınıfı


                     
                     
                     
                     
                     
                     

Alt Satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimine / aile yardımına ait bildirimdir. Düzenleyenin :


Adı Soyadı : ………………………………………………………………..


İmzası/Tarih : . …/…../2009Yandaki imza, bu bildirim kağıdın düzenleyen …………………………………………. ……………………………….. ’na aittir. Daire Amiri :


Adı ve Soyadı : ……………..………………………………………….


Ünvanı – İmzası : ……….………………………………………………….1-​ Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.


1-​ Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.


1-​ Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir. (Çocuklar en küçükten büyüğe doğru yazılacaktır.)


1-​ İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle


birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.


1-​ Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş


kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.


6- “Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama” Bölümüne ; Eşi Çalışıyor İse ÇALIŞTIĞI KURUM ADI, Eşi Emekli İse EMEKLİ, Eşi Emekli Olup da Gelir Getiren Herhangi bir İşte Çalışıyor İse : EMEKLİ-GELİR GETİREN BİR


İŞTE ÇALIŞIYOR gibi ifadeler yazılacaktır.


7- Personel Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bilgilerini Aile Durum Bildirimine işleyecektir. (Evli olmayan, 25 yaşını doldurmamış veya 25 yaşını doldurduğu halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede


malüllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocuklar yazılacaktır.)


Eşlerden her ikisi de 657 sayılı devlet memurluğu kapsamında çalışıyor ise çocuklar Aile (Çocuk )Yardımı alan personelin bildiriminde, yani koca’nın bildiriminde gösterilecektir.


​ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ’ nden ; 18 Yaşını doldurmamış, tahsilde ise 25 yaşını doldurmamış çocuklar faydalanabilmektedir. (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri NO: 2659


​ AİLE (ÇOCUK ) YARDIMI ‘ndan : 25 Yaşını Doldurmamış, evli olmayan, burs almayan çocuklar faydalanabilmektedir. (25 Yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilenler için süresiz verilir. 657 s.D.M.K.nun 206. maddesi)


 


[embeddoc url="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2017/03/ailedurumubildirimi.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2017, 20:02
YORUM EKLE