7 Günden Fazla Hastalık Raporu Alan Memurun Maaş Kesinti Hesabı

7 günden fazla sağlık raporu alan memurun maaşından kesinti nasıl yapılır? memur hastalık izni maaş kesintisi

7 Günden Fazla Hastalık Raporu Alan Memurun Maaş Kesinti Hesabı

7 günden fazla sağlık raporu alan memurun maaşından kesinti nasıl yapılır? memur hastalık izni maaş kesintisi

7 Günden Fazla Hastalık Raporu Alan Memurun Maaş Kesinti Hesabı

Hastalık Raporlarından Yapılan Kesintiler 7 günden fazla rapor alan memurun maaşından ne kadar kesinti yapılır 

Devlet memurları hastalandıkları dönemlerde gerek tek hekimden gerekse sağlık kurullarından rapor almaktadırlar. Tek hekim tarafından tek seferde en çok on güne kadar rapor verilebilir. Kontrol muayenesi öngörülen durumlarda on güne kadar daha rapor verilebilir. Tek hekim tarafından verilebilecek izin süresi bir yıl içinde toplamda 40 günü geçemez. Tek hekim dışında sağlık kurullarınca da memurlara rapor verilmektedir.

Memurların almış oldukları raporların memurların maaşlarına etkisi bulunmaktadır. Sağlık Kurullarından alınan raporlarından alınan raporlardan dolayı memurun maaşında bir değişme olamamaktadır. Aynı şekilde, kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun tedaviye ihtiyaç gösterenlerin hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavilerden dolayı da maaşında bir değişme olmayacaktır. Ancak tek hekimden alınan raporların belli bir günü aşan kısmı için kişinin maaşında kesinti yapılmaktadır. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ya da yaygın olarak kullanılan ismiyle Yan Ödeme Kararnamesinde bu konuya ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Memura tek hekim tarafından verilen raporların 7 günü aşması halinde kendisine ödenen zam ve tazminatlarda %25 oranında kesinti yapılmaktadır. Yüzde 25 oranında kesintinin 7 günü aşan sürede için yapılması gerekir. Örneğin memur 10 gün rapor almışsa  zam ve tazminatlar 3 gün için eksik hesaplanıp ödenir.

Memura ödenen zam ve tazminatlar

Memurlara ödenen zamlar maaşında yan ödeme aylığının hesabında kullanılır. Alınan sağlık raporu sebebiyle eksik ödenecek zamlar ; İş Riski, İş Güçlüğü, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı'dır.

Tazminatlar ise; Özel Hizmet Tazminatı,  Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Tazminatı, Denetim Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı ve kendilerine tazminat ödenmeyen personellere ödenen tazminattır

Bunlar dışında kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeline ödenen ek tazminat ile ilave eğitim öğretim tazminatı da eksik ödenir.

Örneğin,

Ankara ilinde ve 1/1 derecesinde görev yapan bir VHK'nin 10 gün rapor alması halinde Kasım 2017 aylığında zam ve tazminatlarından düşülmesi gereken tutar aşağıdaki şekilde hesaplanır.

3 Günlük süreye isabet eden kısım %25 noksan ödenir

Yan Ödeme: (2250*0,03257) = [(73,28/30)*3] * %25= 1,83- TL eksik ödenir.

Özel Hizmet Tazminatı: (9500*,102706)*%55=

[(536,64/30)*3]*%25=13,42-TL eksik ödenir

Memurun tek hekimden almış olduğu ve 7 günü geçen raporlar, sadece yan ödeme kararnamesinde yer alan zam ve tazminatlarda eksik ödemeye sebep olur.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 20:01
YORUM EKLE