600 ek gösterge artışı maaşlarda ne kadar artış yapacak

memurların ek göstergelerindeki artış maaşlarda ne kadar artış yapacak ek gösterge artışının maaşlara etkisi ne kadar olacak

600 ek gösterge artışı maaşlarda ne kadar artış yapacak

memurların ek göstergelerindeki artış maaşlarda ne kadar artış yapacak ek gösterge artışının maaşlara etkisi ne kadar olacak

600 ek gösterge artışı maaşlarda ne kadar artış yapacak

600 ek gösterge artışı maaşlarda ne kadar artış yapacak 

Tüm memurların maaş hesaplama unsurları içinde yer alan ek gösterge oranlarındaki artıştan sonra memurlar arasında ek gösterge artışının maaşlara nasıl yansıyacağı hususu merak konusu olmuştur.

Maaş unsurları arasında yer alan ek gösterge hesaplaması aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır.

EK GÖSTERGE = Ek Gösterge x Maaş Katsayısı

2022 ocak temmuz dönemi katsayısı olan  0,235445  göre hesaplama yapıldığında  141 TL maaşlarda bir artış olarak yansıma olacaktır.

600 ek gösterge artışının  asıl etkisi  emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında ortaya çıkacaktır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus ek gösterge artışında emekli maaş ve ikramiyesindeki artışların 2008 yılı öncesinde göreve başlayanlar için geçerli olduğudur.2008 yılından sonra göreve başlayanların emekli ikramiyesi ve emekli  maaşı 5510 sayılı kanununa göre hesaplandığından 2008 yılı sonrası göreve başlayan memurların maaşlarında herhangi bir etki etmeyecektir.

Ayrıca emekli kesenekleri hesaplanırken aşağıda gösterilen oranlarda kesinti yapılmakta buna görede alınan emekli ikramiyesi ve maaşında farklılık olmaktadır.

Ek Gösterge karşılığı Oranlar:

 0 – 2200 arası ek göstergesi olanlar % 40

 2200- 3600 arası ek göstergesi olanlar % 70

 3600-4800 arası ek göstergesi olanlar % 130

 4800-6400 arası ek göstergesi olanlar % 150

 6400-7600 arası ek göstergesi olanlar % 180

 7600-8400 arası ek göstergesi olanlar % 200

8400 ve üzeri ek göstergesi olanlar % 240

Tabloda görüleceği üzere 3600 ek göstergeden itibaren emekli kesenek oranı %70 çıkmaktadır. Memurların maaşında  meydana gelen artışta bu oran artışından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ek göstergesi 3600 altında kalan memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli  bir artış olmayacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ERCAN .
ERCAN . - 4 ay Önce

Yanlış bilgi veriliyor " 2008 sonrası memur olanların ikramiyesi 2008 öncesi memurlar gibi hesplanır. sadece emekli aylıkları farklı hesaplanır."