4/B li Çalışılan Süreler Memuriyette Değerlendirilir mi?

4/B li sözleşmeli olarak çalışılırken kanunla kadroya geçirilen personellerin hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında dikkate alınır mı, 4 b

4/B li Çalışılan Süreler Memuriyette Değerlendirilir mi?

4/B li sözleşmeli olarak çalışılırken kanunla kadroya geçirilen personellerin hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında dikkate alınır mı, 4 b hizmet süreleri memurun yıllık izninde dikkate alınır mı

4/B li Çalışılan Süreler Memuriyette Değerlendirilir mi?

4 b sözleşmeli kadroda geçen hizmet süreleri memurlukta kazanılmış hak aylığı hesabında dikkate alınır mı?

4/B li sözleşmeli olarak çalışılırken kanunla kadroya geçirilen personellerin  veya 4/b li olarak çalışırken  kpss sınavı neticesinde herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna atanan memurun 4/b li olarak çalışmış olduğu sürelerin memuriyete atandıktan sonra kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün C/6 bendinde; “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir.

Söz konusu “memuriyete geçirilme” ibaresinden 4/b li olarak çalışmakta iken kanunla veya sınavla memur kadrolarına atananların 4/b olarak geçirdikleri sürelerin memuriyette kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi  gerektiği düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022, 21:58
YORUM EKLE