2023 ocak temmuz dönemi polis maaşları

2023 ocak temmuz dönemi polis maaşları

2023 ocak temmuz dönemi polis maaşları

2023 ocak temmuz dönemi polis maaşları

2023 ocak temmuz dönemi polis maaşları

2023 yılı ocak temmuz dönemi polis memuru maaşları

2023 yılı polis maaşları ne kadar? Polis memurlarının güncel maaş tutarı ne oldu? Zamlı Polis maaşları ne kadar?

Polis memuru olarak görev yapmak isteyenler ile görevde bulunan polis memurlarına bilgi vermesi açısından 2023 yılının ilk altı aylık döneminde alacakları maaş tutarını hesapladık.

Polisliğin tanımı 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda yapılmıştır. Kanunun birinci maddesine göre polis; "asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar"

Lisans ve ön lisans mezunu polis memurlarının mesleğe girişi ile 1/4 derece arasında alacağı maaşları hesaplayacağız.

Ankara'da görev yapan, sendika üyeliği bulunmayan, bekar ve çocuğu olmayan bir polis memurunun tayın bedeli dahil eline geçecek net tutarı aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

Kadro Derecesi

Hizmet Süresi

Maaşı
(Gelir Vergisi %15)

¼

25 Yıl ve Üzeri

19.103.75 -TL

1/1

18 Yıl

18.988.23-TL

2/1

15 Yıl

19.085.93-TL

3/1

12 Yıl

18.599.14-TL

4/1

9 Yıl

18.501.18 -TL

5/1

6 Yıl

18.022.46-TL

6/1

3 Yıl

17.935.58-TL

7/3

2 Yıl

17.846,87TL

8/1

Yeni Başlama

17.379,21-TL

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

Polsan üyesi polis memurlarının maaşlarından ortaklık aidatı kesilmektedir. Ortaklık aidatı, personelin Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin %9’i tutarındadır. 2023 yılı ocak temmuz döneminde 1/1derecedeki polsan üyesi polis memurunun maaşından 1.354,67-TL aidat kesilmektedir.

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

2023 Yılı Memur Aile ve Çocuk Yardım Tutarları

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

2023 ocak- temmuz dönemi memur eş ve çocuk yardımı tutarları

2023 ocak- temmuz memur aile yardım tutarı : 985,76 TL

2023 ocak- temmuz 0-6 yaş çocuk yardımı : 216,84 TL

2023 ocak- temmuz 6 yaş üstü çocuk yardımı : 108,42 TL


Not:
-%40 özürlü raporu olan çocuklar için ilgili çocuk yardımları %50 artırımlı ödenecektir.
-Aile yardımı ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi değildir.
-Hesaplamada BES dikkate alınmamıştır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

YORUM EKLE