2023 ocak haziran memur ölüm yardım tutarları

2023 yılında memurların ölümü nedeniyle ailesine veya memurun aile bireylerinin ölmesi halinde memura ödenecek olan ölüm yardım tutarları , memur ölüm

2023 ocak haziran memur ölüm yardım tutarları

2023 yılında memurların ölümü nedeniyle ailesine veya memurun aile bireylerinin ölmesi halinde memura ödenecek olan ölüm yardım tutarları , memur ölüm yardım tutarları

2023 ocak haziran memur ölüm yardım tutarları

2023 ocak haziran memur ölüm yardım tutarları 

Memurlara 657 sayılı kanununun 208 maddesine göre ölüm yardımı ödemesi yapılmaktadır.2023 ocak temmuz döneminde memura ödenecek olan ölüm yardımı tutarlarını aşağıda gösterdik.

2023 yılında eşi veya çocuğu ölen memura ne kadar ölüm yardımı ödemesi yapılacak ?

Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında ödeme yapılmaktadır.  Buna göre 2023 ocak temmuz döneminde memurun eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ölmesi halinde memura 4.199,99 TL  ölüm yardımı ödemesi yapılacaktır.

2023 yılında memurun ölmesi halinde memurun varislerine ne kadar ölüm yardımı ödemesi yapılacaktır?

memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Buna göre memurun ölmesi halinde 2023 ocak  temmuz döneminde memurun yakınlarına 8.239,99  TL ödeme yapılacaktır. 

Memur ölüm yardımından kesinti yapılır mı?

657 sayılı kanunun 208. maddesinde yer alan düzenlemeye göre memur ölüm yardımı ödemelerinden herhangi bir kesinti  yapılamaz veya vergi alınamaz.

YORUM EKLE